Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Jogszabályok