Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

20/2020

 Azonban fontosnak tarom megemlíteni a parlament a magyarországi politikai rendszerváltás harmincadik évfordulójával kapcsolatos állásfoglalását. Bizottságunk nem kommentálta a javaslatot, de úgy gondolom, hogy az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején bekövetkezett politikai változások közvetlenül határozták meg a nemzetiségi közélet további fejlődését is. E változások nélkül a nemzetiségi kezdeményezéseknek nem lenne kodifikált jogi háttere, nem lennének nemzetiségi önkormányzatok, illetve - végeredményben - valószínűleg a jelenlegi parlamenti nemzetiségi képviselet sem létezne. Tehát úgy gondolom, hogy a mi hangunkat is kellett volna hallatnunk, de a napirend előkészítése során ezt nem jeleztük. Viszont legalább a szocializmus évei utáni első, demokratikusan megválasztott országgyűlés alakuló ülésének 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepélyes plenáris ülésen jelen voltunk.
Ülésezett a nemzetiségi bizottság is, véglegesítettük a nemzetiségi törvény módosító javaslatát. A módosítást az Országgyűlés Hivatala készítette el végül, az elkészített anyagot pedig az összeállítókkal való megállapodás szerint bizottságunk nyújtja be a plenáris ülés elé. A tartalmáról egyelőre annyit, hogy bár megvannak ennek az anyagnak a hiányosságai is, ez eddig a 2011 óta hatályos törvény legszélesebb körű módosító javaslata, amely a nemzetiségi szervezetek kezdeményezéseiből indul ki. Tehát a bizottság egyhangúlag az elfogadása mellett van. A módosító tervezetet már benyújtották és már május első hetében szerepel is a napirenden. A jövő évi költségvetés előkészítésével is foglalkoztunk. A Nemzetiségi Bizottság elnöke összegyűjtötte az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei javaslatait és egy táblázatot állított össze, amelyben a 2021. évi költségvetéssel szemben mind a tizenhárom nemzetiség elvárásait feltüntette. Hozzá kell tenni, hogy tekintettel jelenlegi pandémiára, a gazdasági visszaesésre, amely az egészségügyi krízissel kapcsolatban várható, nagy reményeket nem fűzünk a nemzetiségi keretek emeléséhez. De ennek ellenére az elkészített anyagban javasolunk bizonyos pozitív változtatásokat, elsősorban az országos önkormányzatok és intézményeik finanszírozásában.
A jövő évi költségvetés előkészületeivel kapcsolatban Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára tájékoztatott minket arról, hogy mi várható az idei nemzetiségi pénzügyi keretek felhasználásával kapcsolatban. Mint mondta, a válság minden állampolgártól, köztük tőlünk, a nemzetiségektől is bizonyos áldozatokat igényel. Tehát a pénzügyi források átcsoportosítása keretében a nemzetiségi keretekből is vissza kell néhány tételt vonni. Mivel ebben az évben várhatóan nem tudunk nemzetiségi programokat vagy nyelvi táborokat szervezni, a kulturális programok és táborok állami támogatásáról szóló pályázati döntéseket visszavonják. Ezzel összefüggésben a kormány, valamint Nemzetiségi bizottságunk, felhívja az összes nemzetiségi szervezetet, hogy ebben az évben ne szervezzenek közösségi programokat, és a társadalmi szervezetek működéséhez kapott pénzeszközöket is használják inkább kisebb beruházási projektekre. Arról, hogy a kormány hogyan szándékozik ezt a támogatást kompenzálni, legközelebb fogok írni.