Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

2/2019

Megkezdődött egy új, a 2019-es év. Mint mindig, az ünnepek után ebbe az évbe is viszonylag kipihenten lépek, azonban az új energiával történt feltöltődés ellenére ebben a cikkemben még az elmúlt év eseményeivel foglalkozom. A tavalyi év utolsó hetében történtek áttekintésének fő oka az, hogy az utolsó jegyzeteimet viszonylag hamar kellett elküldenem a Ľudové noviny szerkesztőségébe, és a lapzárta után történtek érdekes események úgy a parlamentben, mint azon kívül. Az utolsó cikkemet december 6-án küldtem el, az ezt követő héten tartotta a tavalyi év utolsó plenáris ülését a parlament. Elképzelhető, hogy az olvasók is láttak erről készült felvételeket, főleg december 12-én, amikor több törvény elfogadásáról szavaztak, többek közt a Munka Törvénykönyvének módosításáról, amit az ellenzék az alkalmazottak helyzetének alapvető romlásaként értelmezett. Éppen ezért, már az elejétől kezdve kritizálták a módosítást a parlamentben is. A javaslat elfogadásáról szóló szavazás napján az ellenzéki képviselők megpróbálták megakadályozni a tanácskozás megkezdését. Törekvésük sikertelenségét követően igyekeztek meggyőzni a kormánypárti képviselőket a törvény elfogadásának helytelenségéről, egyben minden lehetséges módszerrel próbálták ellehetetleníteni az ülés munkáját. Mivel meggyőződésem, hogy a nemzetiségi szószólóknak nem feladatuk belefolyni a politikai vitákba, a javasolt változtatások tartalmát nem kommentálnám. Azt gondolom azonban, hogy ezt a szokatlan eseményt nem hagyhatom figyelmen kívül az írásomban, hiszen azok az emberek, akikkel az ezt követő napokban találkoztam, mind érdeklődtek, szószólóként mit gondolok az eseményekről. Ezekre a kérdésekre azzal a gondolattal válaszoltam, ami akkor fogalmazódott meg bennem, amikor tanúja voltam a parlamentben történteknek: amikor Magyarország Alaptörvényében először olvastam arról, hogy a nemzetiség képviselőinek lehetőségük van részt venni a parlament munkájában, nem pont ez a kép jelent meg előttem.
Nos, a törvényt elfogadták. Ugyanezen a héten, pénteken került sor Magyarország köztársasági elnökének és a nemzetiségek képviselőinek szokásos Karácsony előtti találkozására. Jelen volt valamennyi szószóló és az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei. Ezen találkozók keretében az Elnök úr lehetőséget kerít arra, hogy minden résztvevővel eltöltsön néhány percet, és a beszélgetések során rákérdezzen a nemzetiségek aktuális problémáira, a nemzetiségek érzéseire, mely során most, egyebek mellett arról is érdeklődött, hogyan éltük meg a fent említett eseményeket. Úgy gondolom, egyformán fejeztük ki magunkat anélkül, hogy bármelyik politikai párt hozzáállását kritizáltuk volna. Nem így képzeltük el a parlamenti munkát.
Minden évben az Emberi jogok világnapja és a Magyarországi Nemzetiségek Napja alkalmából adják át a Nemzetiségekért díjat. Az elmúlt évben az Országos Szlovák Önkormányzat és az Identita Szlovák Egyesület javaslatára a szlovákság köréből a díjat elődöm, Fuzik János kapta, aki korábban hosszú évekig az OSZÖ elnökeként tevékenykedett. A kitüntetést Magyarország miniszterelnök-helyettese, Semjén Zsolt, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós valamint a szociális ügyekért felelős államtitkár, Fülöp Attila adták át. Az átadást követően Fuzik úrnak az OSZÖ elnök asszonyával Hollerné Racskó Erzsébettel együtt a helyszínen személyesen gratuláltunk. Sajnálatos, hogy az ezt követő fogadáson nem volt lehetőségünk hosszabban elbeszélgetni vele.
Természetesen az ünnepek előtti napokban részt vettem több eseményen és találkozón. Ezek közül a szlovák általános iskolák tanulóival Pilisszentkereszten rendezett hagyományos Karácsony előtti találkozóról és a Kondoroson megrendezett szlovák bálról tennék említést, mely rendezvény keretei között adták át a Békés Megyei Szlovákságért kitüntetést, valamint a Tessedik Sámuel díjat, melyet a kitüntetett egészségi okokból nem tudott átvenni az eredeti helyen és időpontban, Bácspetrőcön. Minden díjazottnak gratulálok, és kívánom nekik, ahogyan a Ľudové noviny minden olvasójának is, hogy a 2019-es esztendő hozzon jó egészséget és sok sikert nekik.