Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

22/2019

Az országgyűlési munka szempontjából napjaink az elmúlt hetekben nyugodtan teltek. Bár az ellenzéki pártok parlamenti frakciói kezdeményezték a parlament rendkívüli ülésének összegívását, ez a kezdeményezés a képviselők többségének hiánya miatt nem volt sikeres. Az összehívott ülés még tervezett programját sem tudta elfogadni.
Amint arról már írtam, a Nemzetiségi bizottság tagjai ezt az időszakot a nemzetiségi törvény módosítására vonatkozó javaslatok előkészítésére szánták. A javaslatokat még meg fogjuk vitatni a bizottság következő, június első hetére tervezett ülésén. Időközben azonban megelőzött minket az Igazságügyi Minisztérium, amely a bírósági rendszer átszervezésével kapcsolatban készít javaslatot számos törvény módosítására, köztük a nemzetiségire is. Javaslatuk egyelőre a közigazgatási észrevételezések fázisában van, melynek keretében eljutott az országos önkormányzatokhoz is. Bizottságunk a nemzetiségi törvény javasolt módosításaival kapcsolatban addig nem foglal állást, amíg a minisztérium a javaslatát a parlament elé nem terjeszti.
Ezek a látszólag nyugodt napok lehetővé teszik, hogy több rendezvényen vegyek részt, ezt ki is használom, és igyekszem minél több programra eljutni, elsősorban azokra, amelyek az őszi nemzetiségi választásokat készítik elő.
Ahogy valószínűleg emlékeznek, az elmúlt években nemzetiségünk szempontjából sorsdöntő eseményekről emlékeztünk meg, amikor a szlovákok nagy része a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság szervezésében elhagyta eredeti lakóhelyét és hazatelepítés címén a Csehszlovákia területére költözött. A lakosságcsere nagymértékben előre meghatározta a jövőnket. Azt, hogy a szlovák nemzetiség Magyarországon nem veszett el, nagyrészt első társadalmi szervezetünk, a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége 1948 végén való létrejöttének, illetve azt követően az új szlovák iskolák városainkban és falvainkban történt megalakulásának köszönhetjük. A Szövetség létrejöttének hetvenedik évfordulóját a múlt évben ünnepeltük, míg iskoláink alapításának hetvenedik évfordulójára ezekben a hetekben emlékezünk. Elsőként a tótkomlósi általános iskola emlékezett meg erről a jelentős eseményről. A városban, ahol az elmúlt hetven év alatt ezt az iskolát a ma élő lakosság mintegy fele végezte el. Ez azt jelenti, hogy a most itt élő lakosok legalább fele szoros kapcsolatot alakított ki a szlovák nyelvvel, megismerkedett a szlovák kultúra értékeivel, kulturális örökségségükkel. Ez látható volt a városi rendezvényeken az elmúlt hónapokban, amikor zsúfolt plénum előtt ünnepelték a táncegyüttesük megalakulásának jelentős évfordulóját, vagy a Dél-alföldi Szlovák Kulturális Napon, és - természetesen - az iskola alapításának 70. évfordulóján.
Iskoláink, főleg a mai napig kétnyelvűek, amelyeket az utóbbi években az Országos Szlovák Önkormányzat üzemeltet, fennállásuk évtizedei alatt hozzájárultak ahhoz, hogy a magyarországi szlovák nemzetiség élő maradjon, hogy teljes értékű közösségként fejlődjön. Éppen ezért, ennek az iskolának, ahogy a többinek is, amelyek az alapítás évfordulóját később ünneplik, szlovák közösségünk minden tagjának elismerése és hatalmas köszönet jár.