Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

12/2020

 A tanterv új tartalma éles kritikát váltott ki a parlamentben a parlamenti ellenzék körében, különös tekintettel a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyak vonatkozásában. Természetesen az új tananyagban szereplő összes téma minket, pontosabban gyermekeink oktatását is érinti, de a Nemzetiségi Bizottság az ülésén nem ezért foglalkozott ezzel a kérdéssel. Az új tantervet kormányrendeletként adják ki, és tartalmazza az alapvető és a maximális óraszámot az egyes évfolyamokra nézve. A nemzetiségi oktatás szakértői rámutattak, hogy a fent említett órarendek nem biztosítanak elegendő teret - a nemzetiségi kerettantervekben megadott - nemzetiségi órák számára. Ezért bizottságunk segítségét kérték, hogy segítsünk a kormányrendelet módosításában, annak érdekében, hogy a jelenlegi változás ne érintse negatívan a nemzetiségi, különösen az egyes iskolai központok igazgatása alatt álló iskolákat. Természetesen megállapodtunk abban, hogy párbeszédet indítunk az illetékes minisztériummal a kívánt változás előmozdítására.
Ez lenne a kevésbé pozitív dolog az iskolai rendszerünkben. Ugyanezen héten azonban történt egy másik, ezúttal pozitív dolog, amikor a helyi szlovák önkormányzat által fenntartott szlovák nemzetiségi iskolák kiegészítő támogatást vettek át a parlament épületben Soltész Miklós államtitkártól az iskolafenntartás területén folytatott tevékenységeik támogatására. Habár csak két ilyen iskolánk van, Mátraszentimrén és Nézsán, de - ahogy egy barátom szokta mondani - a kis öröm is öröm. Minden támogatás jól jön, hiszen itt két kisközségről beszélünk, ahol nincs sok tanuló, tehát az alapvető állami támogatások épphogy elegendőek az alapvető feladatok elvégzéséhez.
A választási és báli időszak vége után a megyei önkormányzataink is aktiválódnak. Lehetőségem volt két ülésen részt venni, pontosabban: a megyei önkormányzat tagjainak és a helyi szlovák önkormányzatok képviselőinek találkozóin, Békés és Nógrád megyében. Mindkét találkozón a választási tapasztalatokról volt szó, és ami ehhez közvetlenül kapcsolódik, a következő évi népszámlálásról. A két ülés résztvevői egyetértettek abban, hogy a népszámlálás kulcsfontosságú közösségünk számára, mivel az új nemzetiségi törvény elfogadása - 2011 - óta tartott nemzetiségi választások az utolsó népszámlálás során regisztrált nemzetiségiek számán alapulnak. Ahol legalább 30 ember nem jelentkezik szlováknak, a következő nemzetiségi választásokat már nem írják ki. Tehát a mi érdekünk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk. Azt szeretném elérni, hogy minden falunkban és városunkban legyen legalább 2-3 olyan ember, akik lakóhelyükön számlálóbiztosként jelentkeznének. Mivel eddig a Központi Statisztikai Hivatal képviselői egyetértenek azzal az elvvel, miszerint ott, ahol nemzetiségi önkormányzatok vannak, be kell vonni őket a folyamat előkészítésébe és a biztosok kiválasztásába, úgy gondolom, hogy lehetőség van arra, hogy ezek közé a biztosok közé javasoljuk a mi embereinket is.
Valószínűleg az lenne a legjobb, ha az Országos Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szintjén a hivatal valamelyik alkalmazottja lenne megbízva azzal, hogy koordinálja azoknak az embereknek a kiválasztását és felkészítését, akik alkalmasak lennének, és érdeklődnének a népszámlálásban való részvétel iránt. Mindenesetre én felajánlom a segítségemet és lehetőségeimet egy ilyen - akár csak átmeneti - munkahely kijelölésre, vagy szükség esetén létrehozására.