Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

24/2019

 Az európai parlamenti választásokat követő viszonylag csendes napok után parlamentünk újra életre kelt. A politikai pártok frakciói az Országgyűlés közgyűlésén értékelték az európai parlamenti választás eredményeit, majd a pártok sikerességéről szóló rövid véleménycsere után visszatértünk a szokásos működéshez. A benyújtott törvénytervezetek minket, nemzetiségeket közvetlenül nem érintettek, így az ebben az időszakban legfontosabb törvénytervezetre, a költségvetési tervezetre tudtunk összpontosítani.
Ahogy mindig, a nemzetiségi bizottság felkérte az országos nemzetiségi önkormányzatokat, hogy az előkészítő szakaszban dolgozzák ki elvárásaikat. A mi esetünkben az Országos Szlovák Önkormányzat meghatározta a prioritásokat, illetve összeállította igényeit. Kiemelt prioritásként szerepel ebben az anyagban a volt pesti szlovák evangélikus templom megvétele és felújítása a Rákóczi úton. A szlovák és a magyar kormány képviselőivel folytatott megbeszélések alapján ez jelenleg ígéretesnek tűnik. Véleményem szerint a templom épületével kapcsolatos kérdések pozitív megoldásához még soha nem jártunk ilyen közel.
A második prioritás, ahogyan az utóbbi években mindig, az oktatás, vagyis az Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott iskolák infrastruktúrájának fejlesztése, megújítása. Ezen kívül az iskolák költségvetését mindig a törvényi változásokhoz kell igazítani, tehát biztosítanunk kell a központilag megemelt minimálbérek, vagy az emelkedő rezsiköltségek finanszírozását.
Az országos nemzetiségi önkormányzatok elvárásaikat megküldték a bizottságnak. Eközben a kormány is előterjesztette a jövő évi költségvetésre vonatkozó koncepcióját, amelyben, ami a nemzetiségi tételeket illeti, gyakorlatilag az idei évre meghatározott keretekből indul ki. A bizottság az országos nemzetiségi önkormányzatok elvárásai alapján összeállítja a kormány által előterjesztett költségvetési tervezetére vonatkozó módosító javaslatait. Ezután kezdődik a javaslatok megvitatásának folyamata és az azokban foglalt pénzügyi keretek összehangolása.
Mindeközben fontos tárgyalásokat folytattunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. képviselőivel, amely szervezet már egy éve kezeli a nemzetiségi támogatásokat is. A támogatott szervezetek információi alapján úgy tűnik, hogy még ez a szervezet sem képes felgyorsítani a pénzmozgásokat társadalmi szervezeteink és nemzetiségi önkormányzataink számára. Az alapkezelő képviselőitől kapott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy ők is érzékelik a problémát, és rövid időn belül előkészítenek egyrészt egy javaslatot az e területen dolgozó munkavállalók számának növelésére, valamint a közvetlen tapasztalatok alapján párbeszédet folytatnak a Miniszterelnökség képviselőivel arról, hogy hogyan lehet a támogatási szerződések előkészítésének és teljesítésének folyamatát egyszerűsíteni. A mai megállapodás szerint ebbe a folyamatba a parlament nemzetiségi bizottságának küldöttjét is bele kívánják vonni. Bízzunk benne, hogy ezúttal valóban olyan rendszer kerül kialakításra, amely biztosítja szervezeteink zökkenőmentes működését és finanszírozását.