Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

50/2019

 Az év végére mind a parlamentben, mind a parlamenten kívül felhalmozódtak a programok. A Parlament a múlt héten és a múlt hét előtti héten is minden nap ülésezett, valamint önkormányzataink és szervezeteink is számos programot szerveznek. A parlament plenáris ülése mellett a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága is ülésezett, és szintén találkoztunk a Köznevelési, Kulturális és Egyházügyi Albizottság gyűlésén egy informatív program keretében. A bizottság megvitatta a közoktatási törvény általunk benyújtott, illetve az új szakképzési törvény elfogadásával kapcsolatos, egyes rendeletek módosításáról szóló törvény módosító javaslatot. A bizottság megegyezése szerint ez utóbbi törvény esetében én fogom képviselni a bizottság álláspontját, míg a közoktatási törvény módosításával kapcsolatos álláspontunkat a bizottság elnöke ismerteti.
Az albizottság ülését az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak szenteltük, amely a jövő évben szeptember 13-20. között lesz megtartva Budapesten. Ahogy azt megtudtuk, a kongresszus előkészítő munkálatai már zajlanak, az érdeklődőket - elsősorban, de nem kizárólag a katolikus hívőket - már értesítik az egyházi testületeken és templomokon keresztül. Az eucharisztia imáját lefordították a nemzetiségek nyelveire, a kártyákat az imával mi is megkaptuk és elvittem őket Pilisszentkeresztre, a szlovák önkormányzatok elnökeinek országos találkozójára. Aki a kongresszus teljes programja iránt érdeklődik, mindent megtalál az interneten, vagy érdeklődhet a lelkészénél.
Ahogy azt írtam, szervezeteink és önkormányzataink számos programot szerveznek az érdeklődők számára, ezúttal én is így tettem. Röviddel a választások után asszisztenseimmel összehívtam a parlamentbe az összes októberben megválasztott szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét. Mind a helyi, mind a megyei önkormányzatok elnökeit, és természetesen, az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) elnök asszonyát is. A találkozóra információs programot készítettem elő számukra a Miniszterelnökség Nemzetiségi Főosztályának munkájáról, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő jövő évi nemzetiségi pályázatairól. Az OSZÖ terveiről az újraválasztott elnök asszony, Hollerné Racskó Erzsébet tájékoztatta a résztvevőket, a találkozó végén pedig összefoglaltam a magyarországi szlovák nemzetiségi szószóló munkájáról szóló információkat. Több, mint 140 ember gyűlt össze meghívásomra, köztük több, mint száz helyi és négy megyei szlovák testület elnökei. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Soltész Miklós is köszöntötte őket. A résztvevők visszajelzései meglehetősen egységesek voltak, örültek a lehetőségnek, hogy meglátogathatták a parlament épületét, a találkozó tartalmát értékesnek és érdekesnek találták, úgyhogy, ahogy azt a találkozó végén is mondtam, igyekezni fogok minden év végén hasonló találkozót szervezni számukra.
Hasonló információs találkozót tartott a legnagyobb jelölő szervezetünk is, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége a már hagyományosnak számító „Hogyan tovább, szlovákok?” címmel. A program elkészítésekor a hangsúlyt a helyi szlovák önkormányzatok tevékenységének praktikus oldalára helyezték. Előadásomban a helyi önkormányzatok törvény által biztosított lehetőségeiről beszéltem, elsősorban a nemzetiségi érdekek képviseletéről, figyelemmel a nagyobb támogatás megszerzésére a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési keretéből. Kollégám, a horvát nemzetiségi szószóló, a települési és a helyi nemzetiségi önkormányzatok törvény által előírt megállapodásának tematikáját taglalta. A konferencia második napján nem lehettem ott, mert már régebben megígértem az eleki szlovák önkormányzatnak, hogy még idén meglátogatom őket, úgyhogy az ő programjukon vettem részt.
A fent említett programokon túl, számos más esemény is zajlott, például az OSZÖ Közgyűlése, amelyről, ahogy a többi programról is, elsősorban a Ľudové noviny tájékoztatja Önöket.