Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

Zápisky o sčítaní obyvateľov, o parlamentných voľbách a o podujatiach posledných dvoch týždňov

2021.11.29.

Zápisky o sčítaní obyvateľov, o parlamentných voľbách a o podujatiach posledných dvoch týždňov

Blíži sa koniec roka, a s nastávajúcim rokom 2022 sa blížia aj parlamentné voľby a sčítanie obyvateľstva. Myslím si, že prvé mesiace nového roka budú rušné, prevládať budú kampane politických strán, preto musíme našu komunitu pripraviť na úlohy, súvisiace so spomenutými výzvami ešte teraz, v týchto mesiacoch.

S predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sme sa dohodli, že na všetkých podujatiach, ktorých sa zúčastníme, spomenieme tieto dve úlohy. Chceme, aby si naši ľudia zapamätali, a ak bude už aktuálna aktívna účasť na prípravách volieb a sčítania, aby vedeli, čo treba robiť, ako sa zapojiť do oboch prípravných kampaní. Cieľom napokon je, aby ani počet slovenských voličov neklesol pod úroveň spred štyroch rokov, a aby aj sčítanie dopadlo priaznivo z pohľadu našej komunity.

Ďalej

Zápisky o aktuálnych parlamentných úlohách a programoch

2021.11.15.

Zápisky o aktuálnych parlamentných úlohách a programoch

S blížiacim sa koncom roka sa hromadia podujatia a pravidelnezasadá národnostný výbor, ale schádza sa aj plenárne zasadnutie parlamentu. Z národnostného pohľadu sú v programe štyri dôležité návrhy zákonov, podrobná rozprava k zákonu o splnení rozpočtu za rok 2020, zákon o modifikácii niektorých verejnoprávnych úkonov, kde vlastne aj tentoraz ide predovšetkým o zjednodušenie niektorých právnych úkonov týkajúcich sa občanov.

Tretí návrh súvisí s predchádzajúcim, obsahuje zníženie administratívnej záťaže občanov pri niektorých právnych úkonoch a ten štvrtý má názov O úlohách súvisiacich so vstúpením do platnosti zákona o registri nehnuteľností a o modifikácii niektorých súvisiacich zákonov. Tento návrh okrem iného upravuje aj možnosť zakladať a spravovať ústredný archív národnostnými samosprávami, ktoré spravujú viac rozpočtových organizácií. Právo na zakladanie svojho archívu národnostnými samosprávami od roku 2011 obsahuje zákon o právach národností, avšak bližšie podmienky ich založenia a spravovania doteraz neboli vypracované. Takže je načase zaoberať sa aj touto otázkou.

Ďalej

Zápisky o zasadnutiach Kultúrneho výboru a Výboru národností v Maďarsku

2021.11.02.

Zápisky o zasadnutiach Kultúrneho výboru a Výboru národností v Maďarsku

Vo všeobecnej rozprave na plenárnom zasadaní parlamentu sme posledné dva týždne preberali zákon o splnení rozpočtu za rok 2020, stanovisko Výboru národností v Maďarsku prezentoval predseda výboru. Návrh zákona sme prerokovali na svojom zasadnutí 18. októbra. Náš výbor zasadal aj 26. októbra, v ten istý deň som sa zúčastnil zasadnutia Kultúrneho výboru parlamentu, ktorého som tiež členom.

Ďalej

Zápisky o aktuálnych konkurzoch, úlohách a programoch

2021.10.18.

Zápisky o aktuálnych konkurzoch, úlohách a programoch

V pracovnej náplni parlamentných poslancov, a paralelne aj národnostných hovorcov, sú aj výjazdy do terénu, čiže sú týždne, ktoré strávia vo svojich volebných obvodoch. A keďže volebným obvodom hovorcov je územie celého Maďarska, my za tieto dni, či týždne sa snažíme navštíviť čo najviac našich obcí, miestnych komunít.

Ako sa blíži termín budúcoročných volieb, stránky poslancov, ale aj niektorých kolegov na sociálnej sieti, odzrkadľujú zvýšenú aktivitu na vidieku, medzi občanmi – voličmi. Je to tak aj správne, veď pomaly treba zobúdzať ľudí, aby využili možnosť ovplyvniť dianie v politike našej krajiny, čiže pripraviť ich na účasť vo voľbách.

Ďalej