Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

V polovici februára Národnostný výbor parlamentu sa aktivizuje. Začala sa aj jarná schôdza parlamentu

2021.02.22.

V polovici februára Národnostný výbor parlamentu sa aktivizuje. Začala sa aj jarná schôdza parlamentu

Od 15. februára opäť zasadá parlament. Ten istý pondelok zasadal prvýkrát v novom roku aj Výbor národností v Maďarsku. Zasadnutia aj v období pandémie naznačujú postupný návrat k normálnemu chodu života, aj keď zatiaľ iba v obmedzenom rozsahu.

Ďalej

V nových zápiskách čítajte o dvojjazyčnosti osobných dokladov

2021.02.08.

V nových zápiskách čítajte o dvojjazyčnosti osobných dokladov

Obmedzenia súvisiace s pandémiou nás stále neopúšťajú. Vláda ich platnosť predĺžila naposledy do prvého marca, čiže o ďalší mesiac. Pritom tak vo svojom bližšom okolí, ako aj u známych žijúcich mimo Budapešti vidím, že stále viac im chýbajú možnosti stretávať sa, programy, návštevy divadla, alebo len také obyčajné posedenia – nie vo svojich bytoch. A podobné pocity mávam aj ja.

Ďalej

Niekoľko viet o dianí prvých týždňov nového roku

2021.01.25.

Niekoľko viet o dianí prvých týždňov nového roku

V parlamente je ticho, zasadať začneme až od polovice februára. V tomto období sa pripravuje program prvých mesiacov plenárnych zasadnutí a paralelne aj program zasadnutí národnostného výboru. Každoročne v týchto dňoch tiež pripravujeme a odovzdávame svoje majetkové priznania.

Je to to isté, čo majú začiatkom roka spraviť aj čitatelia, ktorí sú členmi miestnych, župných samospráv, či Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Ďalej

Prvé tohtoročné zápisky o dianiach posledných dní minulého roku

2021.01.11.

Prvé tohtoročné zápisky o dianiach posledných dní minulého roku

Začiatkom roka 2021 predovšetkým chcem všetkým svojim čitateľom zaželať veľa šťastia a úspechov. Pevne verím, že koncoročné sviatky ste všetci prežili v pokoji a v úzkom, rodinnom kruhu. Poprajme si, aby nám tento rok priniesol spolu s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, aj otvorenie javiska slovenského spoločenského života a aby sa náš svet vrátil do normálu.

Je to zvláštne, že obyčajne vo svojich zápiskoch píšem o udalostiach posledných dvoch týždňov, a teraz, práve naopak, budem písať o tom, čo sa koncom roku pre pandémiu neuskutočnilo. Pred niekoľkými rokmi sa stalo zvykom, že prezident Maďarska János Áder pozve k sebe na hrad predsedov celoštátnych samospráv a hovorcov trinástich národností na obed. V decembri minulého roku sme však dostali list z kancelárie prezidenta, že pre spoločenské obmedzenia sa obed tento rok neuskutoční. Pritom nám pán prezident poprial veľa úspechov a zdravia do roku 2021.

Druhá takáto každoročne sa opakujúca udalosť by malo byť ceremoniálne odovzdanie vyznamenania Za národnosti, ktoré udeľuje predseda vlády vždy k 18. decembru, teda ku Dňu národností. Minulý rok, ako obyčajne, v októbri bol vypísaný konkurz na odovzdanie návrhov na vyznamenanie. Následne, začiatkom decembra zasadala aj komisia, ktorá na základe odovzdaných návrhov pripravuje definitívny zoznam pre predsedu vlády, ktorý buď potvrdí, alebo, keď má iný názor, tak doplní, či skráti. No a potom zvyčajne nasleduje stretnutie, kde vyznamenaní v rámci pekného viacnárodnostného programu osobne prevezmú diplom a plaketu vyznamenania z rúk buď premiéra, alebo vicepremiéra. No a tentoraz sa ani táto ceremónia neuskutočnila.

Mám informácie, že slávnostné odovzdanie vyznamenaní bolo presunuté na jar. Avšak jedno definitívne rozhodnutie už padlo, vraj boli aj informované osoby, ktorým premiér udelil uznanie. Takže touto cestou gratulujem Zuzke Hollósyovej, ktorá spomedzi predstaviteľov našej národnosti na návrh Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku bola vyznamenaná. Dúfam, že čoskoro budem mať možnosť zablahoželať jej aj osobne v rámci dôstojnej oslavy.

No a teraz o jednom dôležitom uskutočnenom stretnutí. So zástupkyňou ombudsmana, ktorá zodpovedá za národnostnú oblasť, spolupracujeme všetci vedúci predstavitelia jednotlivých národností, tak predsedovia celoštátnych samospráv, ako aj parlamentní hovorcovia. Úrad ombudsmana bol presťahovaný na nové miesto, kam nás s predsedníčkou CSSM pozvala pani ombudsmanka na pracovnú návštevu. Zhodou okolností sme ju navštívili práve 18. decembra. V obsažnej debate sme prebrali odchádzajúci rok a vzájomne sme sa informovali o plánoch na rok 2021. Ten končiaci rok sme vyhodnotili napokon ako pomerne úspešný, aj napriek všetkým ťažkostiam a obmedzeniam, veď bol dokončený proces modifikácie národnostného zákona, bol rozšírený okruh študentov, ktorí si môžu nárokovať národnostné štipendium, zvýšili sa aj finančné rámce slúžiace na podporu národnostných iniciatív. No a nezabudnime, že vláda Maďarska poskytla financie na odkúpenie budovy bývalého kostola peštianskych luteránov, z ktorého, ak aj pán Boh pomôže, bude vytvorené centrum Slovákov v Budapešti. Len aby sme nikdy nemali horší rok!

Anton Paulik