Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

Informačné zasadnutie Slovenskej národnostnej samosprávy Békešskej župy v Eleku

2020.03.02.

 Informačné zasadnutie Slovenskej národnostnej samosprávy Békešskej župy v Eleku

 

Novoročný pozdrav

2020.01.11.