Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

Anton Paulik

2022.06.16.

Prvé zápisky nového volebného obdobia

2022.05.16.

Prvé zápisky nového volebného obdobia

Vyše mesiaca po voľbách, na začiatku nového volebného obdobia sa znova hlásim. Ako to už dozaista každý čitateľ nášho týždenníka a internetovej stránky oslovma.hu vie, vo voľbách slovenská národnostná listina dostala dostatočné množstvo hlasov, tak podľa platných pravidiel parlamentných volieb, ako vedúci listiny, znova som sa dostal do Národného zhromaždenia Maďarska ako hovorca slovenskej národnosti. Vďaka za to každému, kto svoj hlas odovzdal na listinu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Ďalej

Posledné zápisky v tomto volebnom cykle

2022.04.04.

Posledné zápisky v tomto volebnom cykle

Môj mandát ako parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku vypršal 31. marca 2022. Tieto riadky píšem tridsiateho, takže v tomto volebnom cykle budú posledné. Človek by sa ani nenazdal, ako rýchlo uplynie štvorročné obdobie medzi dvoma parlamentnými voľbami.

Keď som sa dohodol so šéfredaktorkou nášho týždenníka o tom, že každý druhý týždeň budem do novín písať svoje poznámky na margo parlamentnej práce, skúsenejší dopisovatelia ma varovali, že to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Teraz už viem. Naučil som sa však pravidelne písať aj v takých týždňoch a mesiacoch, keď parlament bol na dovolenke, dokonca aj vtedy, keď pre svetovú pandémiu sme boli v karanténe a nielenže parlament nezasadal, ale nekonali sa ani podujatia. Bolo to ťažké a poučné obdobie.

Ďalej