Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

O stretnutí premiérov Igora Matoviča a Viktora Orbána v Budapešti

2020.07.03.

 Orbán a Matovič si porozumeli, uvažujú na rovnakej vlne / Slovenské samosprávy dostanú do vlastníctva budovy, v ktorých sídlia ich školy, tvrdí pre HN Anton Paulik, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku. (hnonline.sk)
Pred pár dňami ste sa osobne zúčastnili na stretnutí premiérov Igora Matoviča a Viktora Orbána v Budapešti. Ako tieto diskusie na maďarskom úrade vlády prebiehali?
Môžem potvrdiť, že prebiehali vo veľmi príjemnom duchu. Ja som sa už v minulosti zúčastnil na viacerých dvojstranných rokovaniach. Takýto dobrý a priateľský duch rozhovorov som však ešte nezažil. Obaja premiéri majú podobný spôsob uvažovania, premýšľajú na rovnakej vlne. K záležitostiam pristupujú intelektuálne, o udalostiach, ku ktorým došlo prednedávnom, sa rozprávali vecne. Veľmi ma prekvapilo, že pomerne veľa sa hovorilo o národnostných menšinách na oboch stranách, Samozrejme, ja ako Slovák v Maďarsku som to ocenil. Dopodrobna diskutovali aj o ekonomických otázkach. Je zrejmé, že hospodárske záujmy oboch krajín aj vlád sú rovnaké. Bolo takisto vidieť, že obidvaja lídri prisudzujú veľkú váhu spolupráci v rámci Vyšehradskej štvorky.

Začiatkom júna rezonovala téma stého výročia podpísania Trianonskej zmluvy. Myslíte si, že i vďaka prístupu oboch premiérov dokážeme nájsť spoločnú reč aj v tejto kontroverznej otázke?

Ja si myslím, že áno. Obaja sa vyslovili v tom zmysle, že minulosť je minulosťou. My teraz musíme stavať na spoločnej budúcnosti a spolupracovať v jej záujme. Obe strany to viackrát vyzdvihli. Zaujímavý je pritom fakt, že o Trianone nezačal hovoriť Viktor Orbán. Túto tému priniesol Igor Matovič. Pochválil sa prijatím 100 Maďarov, ktorých pozval na recepciu konanú na Bratislavskom hrade.

- Ako na to reagoval Orbán?

Z úst maďarského premiéra odzneli jasné slová, že v Budapešti všetky tieto udalosti pozorne sledujú a spomínané gestá vnímajú ako pozitívny krok. Inak aj v rámci slovenskej komunity v Maďarsku to vyvolalo veľmi dobré ohlasy. Matovič spomenul taktiež príhovor, s ktorým pri príležitosti stého výročia Trianonu vystúpil Orbán na podujatí v maďarskom Sátoraljaújhely, teda po slovensky v Novom Meste pod Šiatrom. Svoj postoj k tomuto príhovoru vyjadril Matovič ubezpečením, že síce nikdy nebudeme mať rovnaký názor na Trianon, ale musíme hľadať to, čo nás v budúcnosti môže spojiť.

V nedávnej minulosti naše národy rozdeľovali aj ďalšie témy, ako je dvojaké občianstvo, odoberanie pasov či Slovenský dom v Mlynkoch. Zlepšujú sa pomaly vzájomné vzťahy a cítia toto zlepšenie aj Slováci v Maďarsku?

Mám pocit, že odkedy sa problémy medzi Slovenskom a Maďarskom tak často nespomínajú v tlači alebo v iných médiách, tak naši krajania v Maďarsku podstatne častejšie hovoria o tom, že sú Slováci. Oveľa otvorenejšie sa hlásia k slovenským kultúrnym hodnotám. Zároveň omnoho intenzívnejšie cestujú medzi oboma krajinami. To je však len jedna stránka celej veci. Druhá stránka, ktorú vždy, na všetkých akciách zdôrazňujú aj predstavitelia maďarskej vlády, je tá, že podpora národnostných menšín v Maďarsku za posledných šesť či sedem rokov štvornásobne vzrástla. Je to naozaj pravda, ktorú pocíťujeme aj my. V praxi to totiž znamená, že na svoje aktivity máme štyrikrát viac peňazí než pred niekoľkými rokmi. Navyše tu teraz sami prevádzkujeme zopár škôl.

Koľko je tých škôl?

Čo sa týka presného počtu, je ich iba sedem, teda nie až tak veľa. Dôležitá je však iná vec. Tieto školy fungujú v budovách, ktoré sú štátnym majetkom. No a my Slováci teraz dostaneme tieto budovy do vlastníctva. Maďarský štát ich prakticky daruje slovenským národnostným samosprávam. To sú kroky a gestá, ktoré ako národnostná menšina tu v Maďarsku obzvlášť vnímame. Pretože nech už sa deje hocičo, tak predsa len sme stále v menšine. Dnes potrebujeme práve také kroky a gestá, ktoré nás posilňujú v tom, aby sme chápali pozitívne všetko to, čo sa udeje v Maďarsku. Tieto rozhovory boli teda skutočne konštruktívne. Premiéri sa dokonca na záver zhodli v tom, že prakticky sa už nemajú o čom rozprávať. Je potrebné iba nájsť spoločné riešenia konkrétnych záležitostí tak, ako budú prichádzať.
Veď my sme si veci o pomoci zo strany vlády zistili už z jej programového vyhlásenia. Práve v ňom sme zbadali tú dôležitú vetu, že vláda ide zvyšovať podporu krajanom. Chce ju zdvihnúť na takú úroveň, akú majú národnostné menšiny na Slovensku. Všimli sme si tento sľub a aj si ho zapamätáme. So záujmom sme preto čakali, čo nám povie premiér, ktorému sme sa predstavili v rámci našej delegácie. Máme iniciatívy, ktoré môže do značnej miery podporiť aj on, keď bude mať na to možnosť. Zo stretnutia som získal dojem, že k nám bude pravdepodobne pristupovať pozitívne. Podobný pocit sme mali aj u Orbána, ktorý sám začal s tým, že spomenul, čo všetko Slováci za posledné obdobia v Maďarsku dosiahli a dostali. Takže v každom prípade to je naozaj dobrý a sľubný začiatok pre všetkých obyvateľov oboch krajín. Dúfajme, že takto to bude pokračovať aj naďalej.

Pavel Novotný (hnonline.sk)

Informácie o stiahnutí dvoch okruhov národnostných podpôr (pre kultúrne podujatia a pre tábory) a o vypísaní novej možnosti podpory z domovej stránky BGA

2020.05.11.

 A Kormány által az új koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a NEMZ-KUL-20 és a NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal meghirdetett pályázatok a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3. § (2) pontja alapján visszavonásra kerülnek.
A Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről kiadott kormányrendeletekben előírt korlátozások vonatkoznak a nemzetiségi táborokra, közösségi célú programok megvalósítására is. Az új koronavírus-járvány miatt bekövetkezett veszélyhelyzet, valamint annak gazdasági és egyéb hatásainak enyhítése érdekében a Kormány határozott lépéseket tesz.
A Támogató a NEMZ-KUL-20 és NEMZ-TAB-20 pályázati kategóriák visszavonásával egyidejűleg a magyar kis- és középvállalkozások erősítése és a magyar gazdaság élénkítése érdekében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága meghirdeti a Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása megnevezésű (NEMZ-BER-20 azonosítószámú) felhívását. A felhívás szövege Magyarország Kormánya és a támogatásokat kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, az alábbi linkeken érhető el:
www.kormany.hu
www.bgazrt.hu
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a visszavont pályázati kategóriákban részt vevő pályázók 2021. évi támogatási igényeit – amennyiben a költségvetési keretek lehetővé teszik – igyekszünk kiemelten kezelni. Azon pályázók részére, akik kizárólag a visszavont pályázati kategóriákban pályáztak, a befizetett pályázati díj visszafizetésre kerül.
Budapest, 2020. május 8.