Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

Zápisky, ktoré uverejňujem po slovensky aj po maďarsky, si môžete prečítať aj tu, na mojej webovej stránke. Za svoju prvoradú úlohu si pokladám, aby som zvýšil úroveň informovanosti slovenských voličov o činnosti parlamentného hovorcu Slovákov.

2019.06.26.

 Zápisky, ktoré uverejňujem po slovensky aj po maďarsky, si môžete prečítať aj tu, na mojej webovej stránke. Za svoju prvoradú úlohu si pokladám, aby som zvýšil úroveň informovanosti slovenských voličov o činnosti parlamentného hovorcu Slovákov.

Začiatkom meteorologického leta parlament ožil. Vláda pripravila a predložila na prerokovanie dva veľmi dôležité zákony, zákon o príprave ústredného rozpočtu Maďarska na rok 2020 a aj samotný rozpočtový zákon.

Keďže dalo sa očakávať, že vládny návrh zákona o príprave rozpočtu nebude obsahovať už dlhodobo presadzovanú iniciatívu národností, aby bola uľahčená byrokratická záťaž vzhľadom na hospodárenie národnostných samospráv, náš výbor pripravil návrh modifikácie týchto predpisov. Či ho napokon predložíme, o tom sa rozhodne výbor v týchto dňoch.

Ďalej

Vo všebecnej rozprave k návrhu zákona

2019.06.14.

 Vo všebecnej rozprave k návrhu zákona č. T/6361 stanovisko Výboru národností Maďarska predstaví parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulik. Rozpravu môžete sledovať v živom vysielaní zasadnutia v pondelok 17. júna od 18.00 na domovej stránke parlamentu (www.parlament.hu/plenaris-elokozvetites).

Program Interreg V-A Rumunsko – Maďarsko 2014-2020

2019.05.14.

Program Interreg V-A Rumunsko – Maďarsko 2014-2020

 V rámci rumunsko – maďarského Cezhraničného Programu sa uskutočnilo v Békešskej Čabe pracovné stretnutie pod názvom „Slovenská menšina v rumunsko-maďarskom cezhraničnom regióne: kultúra, tradície a história bez hraníc”. V rámci neho som mal prednášku o „Systému politického zastupovania národnostných práv v Maďarsku”.

Ďalej