Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

Zápisky o podujatiach minulých dvoch týždňov

2021.07.12.

Zápisky o podujatiach minulých dvoch týždňov

 Letné prázdniny sú v plnom prúde. Poslanci parlamentu, aj viacerí národnostní hovorcovia sú na dovolenkách. Zároveň však poslanci i hovorcovia sú aktívni aj vo svojich volebných regiónoch, či v kruhu svojej národnosti. Lebo aj podujatia sú v plnom prúde, veď poučení zo skúseností z minulého roka, národnostné samosprávy, spoločenské organizácie, či inštitúcie sa snažia zorganizovať svoje tohtoročné akcie, podujatia, tábory a iné aktivity v dohľadnej dobe.

Ďalej

Zápisky o rozpočte na rok 2022, o sčítaní obyvateľov a o programoch posledných dvoch týždňov

2021.06.28.

Zápisky o rozpočte na rok 2022, o sčítaní obyvateľov a o programoch posledných dvoch týždňov

Posledné týždne nám priniesli ozajstné leto. Denné teploty presahujú 30 stupňov, skončil sa školský rok, dokonca riadne, teda žiaci končiacich ročníkov základných škôl mohli usporiadať aj rozlúčkové slávnosti. Zároveň, s hlasovaním o budúcoročnom rozpočtovom zákone, ale spolu s ním aj o ďalšej novele národnostného zákona a o množstve iných právnych noriem, bola ukončená aj jarná schôdza plenárneho zasadnutia parlamentu.

Ďalej

Aktuálne zápisky

2021.06.14.

Aktuálne zápisky

Postupne, ako v minulom roku začiatkom leta, sa vraciame k normálnemu životu. Už sa organizujú podujatia, stretnutia rôzneho druhu a ozývajú sa aj slovenské národnostné samosprávy.

Za posledné dva týždne som mal návštevu čabianskych seniorov v budove parlamentu, zúčastnil som sa na kladení vencov k pamätnej tabuli československého diplomata, literáta, prekladateľa, Slováka Antona Straku v organizácii slovenskej samosprávy XIV. obvodu Budapešti. Okrem toho som navštívil aj Slovensko-maďarskú dvojjazyčnú školu v Novom Meste pod Šiatrom a taktiež som sa zúčastnil na otvorení Bazového domu v obci Jášč. Ako vidno zo spomenutých programov, naozaj sa vraciame do obdobia pred pandémiou.

Ďalej