Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

40/2018

Vo svojom prvom príspevku by som rád zhrnul prvé mesiace práce v parlamente.

Na svojom prvom zasadnutí členovia Výboru národností, čiže poslanec nemeckej národnosti a hovorcovia ostatných 12 národností, mali možnosť spoznať nastávajúcich členov vlády, ktorí sa budú v tomto volebnom cykle starať o národnostnú tematiku. Novým ministrom, zodpovedným okrem iných tém aj za našu oblasť, bude vicepremiér Zsolt Semjén, ako štátny tajomník naďalej pracuje na tomto poli Miklós Soltész, jeho zástupcom bude Dr. Zoltán Fürjes. Po rozhovore s nimi náš výbor odsúhlasil ich vymenovanie.

Prvý návrh zákona, ktorý sme prerokovali vo výbore, bol návrh novely volebných zákonov. Obsahoval opatrenia, ktoré majú obmedziť zneužívanie čerpania štátnej dotácie v predvolebnej kampani. Návrhy sa národnostných volieb netýkali, takže sme len konštatovali, že národnostný výbor súhlasí s návrhom vlády. V tých dňoch predložené protimigračné zákony sa nás, predstaviteľov národností, priamo tiež netýkajú, takže okrem toho, že naša komisia brala na vedomie znenie návrhu zákonov, sme sa k nim nevyjadrili.

Inak to bolo v prípade tretej nosnej témy posledných týždňov jarného cyklu, ktorou bol návrh rozpočtového zákona na rok 2019. Keďže tento zákon každý rok vo veľkej miere ovplyvňuje možnosti činnosti národnostných inštitúcií, národnostných samospráv a organizácií, aj náš výbor venoval mimoriadnu pozornosť textu prvého znenia návrhu. Aby sme sformulovali svoje pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu, zasadali sme dvakrát formálne a došlo k viacerým neformálnym rozhovorom medzi niektorými členmi komisie. Neskôr sme svoje návrhy prerokovali aj s predstaviteľmi jednotlivých frakcií parlamentu a s vedením Ministerstva financií.

Napokon sa nám podarilo pri národnostných položkách rozpočtového zákona na rok 2019 celkovo dosiahnuť zvýšenie o 45 %, čo znamená, že napríklad finančný rámec slúžiaci na obnovu a rozvoj infraštruktúry centrálnych národnostných inštitúcií vzrástol o 27 %, avšak rámec podpory obnovy inštitúcií miestnych národnostných samospráv vzrástol až o 400 %. Koniec koncov všetky ostatné položky slúžiace na národnostné účely porastú aj v nasledujúcom roku.

Na základe dosiahnutého zvýšenia si myslím, že Národnostný výbor v období prípravy rozpočtového zákona statočne obstál, so svojimi pozmeňujúcimi návrhmi sme dosiahli, aby sa financovanie národnostných aktivít v budúcom roku naďalej blížilo k optimálnej úrovni.

Začiatkom júla došlo aj k môjmu prvému samostatnému vystúpeniu na pôde parlamentu, keď v súvislosti s Dňom Slovákov v Maďarsku som sa prihovoril plénu pod titulom Svätý Cyril a Metod a kresťanské korene Slovanov v Karpatskej kotline. Celý text príhovoru v slovenčine aj v maďarčine bol uverejnený na internete, môžete si ho prečítať na webových stránkach oslovma.hu a luno.hu.

Anton Paulik