Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

08/2020

 Svoje posledné zápisky som zakončil v nádeji, že po prvom zasadnutí Výboru národností Maďarska nám už bude jasné, ako sa mohlo stať, že počet neplatných hlasov v októbrových národnostných voľbách dosiahol ešte vyššiu hranicu, ako predtým.

Okrem toho sme dostali od celoštátnych národnostných samospráv aj ďalšie informácie o organizačných nedostatkoch v práci miestnych volebných orgánov. Rátali sme s tým, že na naše zasadnutie prídu kompetentní predstavitelia Národnej volebnej kancelárie a dostaneme odpovede na svoje vopred odoslané otázky. No nestalo sa tak, dostali sme oznámenie, že volebná kancelária ešte pracuje na svojej správe o priebehu volieb, ktoré má predložiť parlamentu. Takže o problémoch okolo národnostných volieb budeme rokovať na jednom z neskorších zasadnutí.

Zato máme za sebou prvé riadne zasadnutie výboru v tomto roku, kde sme prijali pracovný plán na jarné zasadanie parlamentu v roku 2020 a – keďže sme po voľbách – pozvali sme novozvolených predstaviteľov štyroch národností – arménskej, poľskej, rómskej a rumunskej celoštátnej samosprávy, aby sa nám predstavili, a aby sme sa dozvedeli niečo o ich zámeroch a cieľoch v tomto volebnom cykle. (Samozrejme, počas ďalších zasadnutí výboru pozveme aj ostatných, teraz zvolených predsedov.)

Na nasledujúce mesiace sme naplánovali dokopy deväť zasadnutí. V programe máme (ešte raz) informačné stretnutie s predsedníčkou Národnej volebnej kancelárie na tému národnostných volieb v októbri minulého roku, tiež pozvanie predsedníčky Ústredného štatistického úradu, aby nás informovala o prípravách budúcoročného sčítania obyvateľstva, samozrejme, predovšetkým v súvislosti s národnostnými otázkami pripravovaného dotazníka. Do programu sme zaradili prípravu a predloženie modifikačného návrhu k národnostnému a volebnému zákonu, ako aj prípadne k zákonom o budúcoročnom rozpočte a o prípravách budúcoročného rozpočtu. Hodláme si vypočuť správu generálneho riaditeľa Správy fondov Gábora Bethlena o tohtoročných národnostných podporných programoch a tiež prerokujeme aj správu ombudsmana o jeho činnosti v roku 2019.

V pracovnom pláne výboru môžeme počítať len s tými bodmi, ktoré môžeme predvídať už teraz. Vďaka praxi sme sa však naučili pružne reagovať na dianie tak v parlamente, ako mimo neho, takže pravdepodobne tých zasadnutí bude viac, ako aj počet programových bodov našich zasadnutí bude vyšší. Veď každý z nás sa zúčastňuje množstva programov po celej krajine, dostáva rôzne impulzy od členov svojej komunity, z ktorých niektoré majú všeobecný ráz a vyžadujú koordinované vystúpenie, alebo reakciu od predstaviteľov všetkých národností. V takýchto prípadoch, samozrejme, danú tému prerokujeme na svojich zasadnutiach, a ak treba, navrhneme zmeniť právne zázemie danej otázky, alebo obrátime sa na kompetentné úrady v záujme riešenia nadhodených otázok. Lebo sú veci, ktoré sa dajú riešiť len na celoštátnej, ústrednej úrovni, v spolupráci s politikmi, alebo s ministerstvami.

Anton Paulik