Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

52/2018

Čítate moje posledné tohtoročné zápisky v Ľudových novinách. Keďže nepôsobím vo funkcii hovorcu celý rok, a aj tieto moje písačky začali vychádzať až na jeseň, ťažko hodnotiť ich vplyv na informovanosť našej národnosti o práci hovorcu.

Na rôznych stretnutiach už sa mi viacerí priznali, že si všimli túto rubriku, ale ešte sa nedostali k tomu, aby ju aj čítali, iní mi zasa gratulovali k prvým publikovaným článkom, ďalší mi povedali, že sú zvedaví, dokedy vydržím pravidelne dvojtýždenne napĺňať novinovú rubriku pozoruhodným obsahom. Všetky tri formy odozvy som privítal, lebo už aj to ma teší, že niektorí pravidelní čitatelia našich novín začali sledovať aj moje články. Tým, ktorí ich aj čítajú, budem osobitne vďačný, ak mi povedia, alebo napíšu (http://paulikanton.hu/sk), čo ich v mojich zápiskoch zaujalo, ako hodnotia ich obsah, či sú tieto krátke informácie osožné pre nich, alebo pre našu komunitu vôbec.

Na rôznych stretnutiach som nadhodil možnosť, že by som tieto svoje zápisky uverejňoval aj po maďarsky. Keďže viacerí z účastníkov týchto stretnutí by privítali aj to, aby ich mohli čítať po maďarsky, dohodol som sa s prevádzkovateľom domovskej stránky www.oslovma.hu, že maďarskú podobu mojich príspevkov si umiestni medzi po maďarsky publikované dokumenty tejto stránky. Takže od januára by mali vychádzať zápisky hovorcu v dvoch mutáciách. Uvidíme, ako túto zmenu ohodnotia čitatelia našich novín a domovskej stránky www.oslovma.hu.

Tento predposledný tohtoročný pracovný týždeň parlamentu na zasadnutí národnostnej komisie sme sa dohodli na tom, že moje modifikačné návrhy týkajúce sa jednak zákona o sčítaní obyvateľstva, jednak zákona o vykonávaní štátneho rozpočtu na rok 2019 prerokujeme aj s predsedami celoštátnych národnostných samospráv, a až potom, začiatkom jari, ak s nimi budú súhlasiť aj členovia Združenia celoštátnych národnostných samospráv, vypracujeme pre oba zákony osobitný modifikačný návrh Výboru národností v Maďarsku. Táto možnosť je síce o niečo zložitejšia, ako ich predložiť teraz, avšak umožní nám, aby sme sa vyhli zbytočným politickým hádkam vo výboroch, či na plenárnom zasadnutí. A v neposlednom rade, takto môžeme vopred získať podporu aj u našich azda najdôležitejších partneroch, u celoštátnych samosprávach.

Na poslednom zasadnutí podvýboru pre školstvo, kultúru a náboženské otázky bol prítomný zastupujúci štátny tajomník zodpovedný za verejné školstvo dr. Zoltán Maruzsa, ktorý informoval prítomných o obsahu a o stave zavedenia nových rámcových učebných osnov (po maďarsky v skratke: NAT). Ako sme sa dozvedeli, zavedenie nového programu sa posunulo na rok 2020, keďže vypracovaný základný materiál treba ešte značne prepracovať. Túto potrebu potvrdili aj členovia skupiny expertov národnostného školstva – Celoštátnej národnostnej rady, ktorí nás tiež informovali o tohtoročnej činnosti Rady, aj o svojich skúsenostiach pri prípravách nových osnov.

A keďže v tomto roku už nebudem mať možnosť zaželať čitateľom Ľudových novín šťastné vianočné sviatky a úspešný nový rok, na konci tohto posledného tohtoročného článku Vám všetkým, ktorí čítate pravidelne, alebo len príležitostne moje zápisky, všetkým, ktorí ešte len zbierajú sily, aby si ich prečítali, a aj všetkým tým, ktorí ich možno budú sledovať skôr v maďarskom jazyku, prajem naozaj krásne sviatky a aby sa Vám darilo v novom roku tak, ako si to sami predstavujete.

Ďakujem Vám všetkým za Vašu pozornosť, za Vašu podporu.

Anton Paulik