Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

50/2019

 Ku koncu roka tak v parlamente, ako aj mimo neho sa nahromadili programy. Parlament zasadal predminulý a minulý týždeň každý deň, pričom aj naše samosprávy, organizácie tiež organizujú množstvo podujatí.

Popri plenárnom zasadnutí parlamentu zasadal aj Výbor národností Maďarska, a taktiež sme sa stretli aj v rámci informačného programu na schôdzi podvýboru pre školstvo, kultúru a cirkevné otázky. Výbor v druhom čítaní prerokoval nami predložený modifikačný návrh školského zákona a zákona o novele niektorých nariadení v súvislosti s prijatím nového zákona o odbornom školstve. Ako sme sa dohodli, pri tomto druhom zákone stanovisko výboru prezentujem ja, kým naše stanovisko k modifikácii školského zákona predloží predseda výboru.

Zasadnutie podvýboru bolo venované 52. Medzinárodnému eucharistickému kongresu, ktorý sa bude konať v Budapešti medzi 13. a 20. septembrom budúceho roku. Ako sme sa dozvedeli, prípravné práce kongresu už bežia, záujemcov – predovšetkým, ale nie výlučne katolíckych veriacich – už informujú cez cirkevné zbory a kostoly. Modlitby eucharistie boli preložené aj do jazykov národností, kartičky s modlitbami sme dostali aj my, ja som ich zobral do Mlynkov, kde sa zišli predstavitelia slovenských samospráv z celej krajiny. Kto by mal záujem o podrobný program kongresu, na internete si nájde prakticky všetko, alebo má sa obrátiť na svojho farára.

Ako som už napísal, aj naše organizácie a samosprávy pripravujú pre záujemcov množstvo programov, avšak tentoraz som sa k nim pridal aj ja. Krátko po voľbách som so svojimi asistentkami pozval do parlamentu všetkých v októbri zvolených predsedov slovenských národnostných samospráv. Tak miestnych, ako aj župných a, samozrejme, aj predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Na stretnutie som pre nich pripravil informačný program o práci Národnostného odboru Úradu premiéra a o budúcoročných konkurzoch pre národnosti Správy fondov Gábora Bethlena. O plánoch CSSM informovala prítomných opätovne zvolená predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková a na záver som zhrnul pre nich informácie o práci hovorcu Slovákov v Maďarsku. Na moje pozvanie prišlo vyše 140 ľudí, medzi nimi predsedovia viac ako sto miestnych a štyroch župných slovenských zborov. Pozdravil ich aj štátny tajomník zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Úradu premiéra Miklós Soltész.

Ohlasy prítomných boli dosť jednotné, tešili sa z možnosti navštíviť budovu Parlamentu, obsah stretnutia pokladali za hodnotný a zaujímavý, takže, ako som to aj na záver povedal, budem sa snažiť podobné stretnutia organizovať aj ku koncu nasledujúcich rokov.

Informačné podujatie zorganizovala aj naša najpočetnejšia nominačná organizácia Zväz Slovákov v Maďarsku pod už tradičným názvom „Ako ďalej, Slováci?”. Pri zostavovaní programu kládli dôraz na praktickú stránku činnosti miestnych slovenských samospráv. Vo svojej prednáške som informoval o možnostiach činnosti miestnych samospráv poskytovaných zákonom, predovšetkým čo sa týka zastupovania národnostných záujmov, aj vzhľadom na získanie vyššej podpory z rozpočtového rámca slúžiaceho na podporu miestnym národnostným samosprávam. Môj kolega, hovorca Chorvátov zasa rozobral tematiku dohody predpísanej zákonom medzi miestnou a obecnou národnostnou samosprávou. Na druhom dni konferencie som sa nezúčastnil, lebo som už dávnejšie prisľúbil slovenskej samospráve v mestečku Elek, že ešte tento rok ich prídem navštíviť, takže som sa zúčastnil ich programu.

V týchto dňoch sa konalo aj množstvo iných podujatí, avšak napríklad o zasadnutí Valného zhromaždenia CSSM, ako aj o iných programoch Vás informujú predovšetkým Ľudové noviny.

Anton Paulik