Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

30/2020

 Letné mesiace neprajú pravidelným zápiskom ani v mojom zamestnaní. Ale dohoda je dohoda, takže budem sa snažiť aj v uhorkovej sezóne napísať obvyklé krátke správy o svojej činnosti. Parlament ukončil jarné zasadnutie v piatok 3. júla, avšak predseda parlamentu na dni 13. a 14. júla zvolal mimoriadne plenárne zasadnutie, na ktorom poslanci prerokovali materiál o opatreniach Európskej únie na utlmenie hospodárskych dopadov koronakrízy.

Je dosť pravdepodobné, že ak sa nový koronavírus bude naďalej šíriť tak, ako posledný týždeň, ani týmto zasadnutím sme definitívne nedokončili svoju prácu na leto, lebo bude treba reagovať na nastávajúce udalosti aj na úrovni parlamentu.

Koronakríza nám zabránila okrem iného osláviť Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý pre nás všetkých Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Ústav kultúry Slovákov chceli pôvodne zorganizovať v Tardoši. V dôsledku informácií od vlády však prípravy boli prerušené asi pred dvoma mesiacmi a slávnosti sa teraz nekonali. Zato na Slovensku, v Bratislave sme oslávili Pamätný deň zahraničných Slovákov. Tentoraz, aj „vďaka” odpadnutiu Dňa Slovákov v Maďarsku, bez väčšej námahy som sa mohol zúčastniť na stretnutí v Sade Janka Kráľa v Bratislave spolu aj s predsedníčkou CSSM Alžbetou Hollerovou Račkovou. Bola to dôstojná oslava, kde okrem vládnych a politických činiteľov Slovenska boli prítomní aj Slováci z rôznych kútov nielen Európy, ale aj zo širšieho sveta. Slovákov z Maďarska tu, okrem nás dvoch, zastupovala početná delegácia budapeštianskych Slovákov a predstavitelia slovenských samospráv z okolia Pilíša.

Vďaka uvoľneniu opatrení mohla zvolať predsedníčka Združenia celoštátnych národnostných samospráv aj zasadnutie tejto spoločenskej organizácie, kde sa okrem členov – predsedov celoštátnych národnostných samospráv v Maďarsku – zúčastnili aj viacerí členovia národnostného výboru parlamentu. Účastníci prerokovali okrem správy o minuloročnej činnosti a hospodárení aj tohtoročný rozpočet organizácie. Pritom medzi svojich členov prijali aj Celoštátnu samosprávu Arménov v Maďarsku, čím sa skompletizovalo zloženie organizácie, ktorá takto združuje všetky národnostné kolektívy uznané národnostným zákonom. Na záver zasadnutia predseda národnostného výboru parlamentu a ja sme informovali prítomných o procese vypracovania a o obsahu modifikácie národnostného zákona.

Výbor národností v Maďarsku svoju činnosť prerušil na letné prázdninové obdobie. Ako poslednú udalosť pre výbor náš kolega – hovorca Chorvátov, Jože Solga zorganizoval pre nás neoficiálne zasadnutie do „hlavného mesta Chorvátov v Maďarsku”, do Päťkostolia (Pécs), kde okrem toho, že nám ukázal svoju nedávno obnovenú kanceláriu, mali sme možnosť aj neformálnym spôsobom vyhodnotiť činnosť výboru za posledné mesiace. Keďže na zasadnutí okrem členov výboru bol prítomný aj štátny tajomník vlády zodpovedný za národnostnú a cirkevnú oblasť Miklós Soltész, získali sme informácie o plánoch vlády na tento rok, ale aj na dlhšie obdobie, a o väčších národnostných projektoch, pripravovaných na úrovni vlády, samozrejme, aj v spolupráci s národnostnými samosprávami. Medzi nimi aj o projekte kúpy a obnovy budovy bývalého kostola peštianskych slovenských evanjelikov. Jeho kolegovia aj v týchto dňoch pracujú na príprave vládneho uznesenia, ktoré by konečne malo rozbehnúť proces vytvorenia nového kultúrno-náboženského centra Slovákov v Budapešti. Takže máme dva letné mesiace na to, aby sme sa pripravili na výzvu, ktorú pre CSSM a pre nás všetkých takýto veľký projekt znamená.

Anton Paulik