Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

22/2020

 Svoje posledné zápisky som dokončil tým, že nabudúce budem písať aj o tom, ako hodlá vláda vynahradiť stiahnuté podpory na kultúrne podujatia a letné tábory. Tí, ktorí sledujete domovskú stránku Fondu Gábora Bethlena, už viete, že ako kompenzácia bol vypísaný nový konkurz na udelenie podpôr na menšie investičné projekty, obnovy infraštruktúry s národnostným účelom. Termín podania žiadostí je 5. jún.

V oznámení FBG je obsiahnutý aj prísľub, že podľa možností v budúcom roku budú zohľadnené aj tohtoročné žiadosti v oblasti kultúry a táborov. Zároveň, aj keď iba ústne, sme dostali prísľub, že budúcoročné konkurzy budú vypísané ešte skoršie, a aj obdobie rozhodnutia o nich bude skrátené.

Minulý týždeň národnostný výbor zasadal v pondelok, keď sme prešli znova návrh novely národnostného zákona, ku ktorému boli predložené pozmeňujúce návrhy v podstate len technického a gramatického charakteru. Tieto sme odsúhlasili a tak sme navrhli materiál na prerokovanie v druhom čítaní pre plenárne zasadnutie parlamentu. V ten istý deň som pre slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu zhrnul obsah súčasnej modifikácie, čo potom odvysielali v utorok, 12. mája. V programe boli spomenuté takmer všetky obsahové zmeny, ktoré sa väčšinou týkajú samosprávnosti a školstva, menej kultúry národností.

Žiaľ, pandémia naďalej trvá, a stále viac ľudí prichádza o svoju prácu. V programe zasadnutia nášho výboru sme preto hovorili aj o tom, ako pomôcť ľuďom v núdzi. Pôvodne sme chceli spoločne založiť akýsi fond, do ktorého by prispeli členovia výboru, a ktorý by sme potom na základe spoločnej dohody venovali niektorej dobročinnej organizácii. Ukázalo sa však, že každý z nás by radšej pomáhal svojim, a tak sme sa napokon dohodli, že to budeme riešiť individuálne. Takže ja som na základe žiadosti uverejnenej na facebooku odviezol trvanlivé potraviny do svojej rodnej dediny, ako aj prostredníctvom Slovensko-maďarskej dvojjazyčnej školy v Novom Meste pod Šiatrom pre rodiny žiakov školy. Je to síce len kvapka v mori, avšak dúfam, že aspoň trochu som uľahčil život niektorým slovenským rodinám.

Medzičasom sa už uvoľňujú obmedzenia súvisiace s celosvetovou pandémiou. Aj keď na úrovni politiky – aspoň doma, sa ešte otvorene nehovorí o návrate detí do materských a základných škôl, avšak na Slovensku to vyzerá tak, že ešte tento školský rok sa vráti do normálu vyučovanie, aspoň v materských školách a na nižšom stupni základných škôl. Okrem toho sme boli informovaní aj o tom, že letné, takzvané denné tábory predsa len budú dovelené. V takomto prípade však ťažko vieme vysvetliť našim školám a samosprávam, prečo práve v našom prípade boli zrušené podpory na detské jazykové tábory. A – samozrejme – so zvedavosťou čakáme aj na rozhodnutie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako to bude v prípade ich nateraz zmrazených podpôr.

Minulý pondelok sme znova zasadali, lebo sa pripravuje aj rozpočtový zákon, a tiež v utorok bol v druhom čítaní pred parlamentom zákon o zmene pracovného zaradenia pracovníkov kultúrnych inštitúcií. Tento návrh vyvolal dosť ostrú diskusiu tak v parlamente, ako aj v médiách, avšak národnosti už pred rokom navrhli takúto zmenu pre pracovníkov nimi spravovaných inštitúcií. Podľa normy, ktorú medzitým parlament schválil, sa zvýši aj mzda preradených pracovníkov, čo hodnotím pozitívne, aj keď zatiaľ nevidíme, kde sa nájdu potrebné peniaze na účet našich inštitúcií. Ale pracujeme aj na tom.

Anton Paulik