Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

46/2019

 Azda najdôležitejšou udalosťou týchto týždňov bolo prevzatie mandátov zvolených členov Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a následné ustanovujúce zasadnutie VZ.

Jednotný volebný postup umožnil, aby aj voľba (staronovej) predsedníčky a prijatie obnoveného organizačného a prevádzkového poriadku CSSM prebehli hladko a jednohlasne. Musím dodať, že k tejto jednote nám gratulovali tak moji kolegovia – hovorcovia, ako aj štátny tajomník zodpovedný aj za národnostnú oblasť Miklós Soltész.

Ten istý týždeň som privítal v budove Parlamentu pomerne početnú delegáciu školy z Alkáru. Prišli (takmer) všetci jej žiaci, aj s niektorými svojimi učiteľmi. Prehliadku budovy absolvovali so záujmom. Pre deti, ktoré predtým už navštívili Palác zázrakov, táto návšteva znamenala výnimočný zážitok, veď táto budova je tak zvonka, ako aj zvnútra krásna a honosná. Možnosť takejto návštevy touto cestou ponúkam aj ostatným školám, ktoré sa chystajú do hlavného mesta a chceli by sa pozrieť aj do Parlamentu. V prípade záujmu ich prosím, aby mi svoj záujem oznámili včas, lebo aj ja musím požiadať o termín najmenej dva – tri týždne pred plánovaným programom.

Výbor národností v Maďarsku zasadal za posledné dva týždne dvakrát, 29. októbra a 4. novembra. Na prvom zasadnutí sme prerokovali správu Ministerstva financií o splnení rozpočtového zákona na rok 2018. V príhovore na plenárnom zasadnutí predseda výboru vyzdvihol zavedenie národnostného štipendijného systému pre poslucháčov pedagogických fakúlt rozpočtovým zákonom na rok 2018, ako aj ďalší stupeň zvyšovania podporných rámcov pre národnostné samosprávy a iniciatívy. Celkovo sme to zhodnotili ako pozitívny postup vo financovaní našich zámerov.

Na druhom svojom zasadnutí náš výbor prerokoval v prvom čítaní zákon o odbornom školstve. Je síce pravda, že táto oblasť verejného školstva sa týka národností len v malej miere, my, Slováci – ako aj väčšina národností v Maďarsku – v súčasnosti nemáme národnostné odborné programy, alebo školy, avšak na základe dávnejších pokusov nemôžeme vylúčiť možnosť vzniku takýchto programov. Práve preto sme so záujmom preštudovali návrh zákona a na plenárnom zasadnutí v utorok 5. novembra som sa v zastúpení národnostného výboru prihovoril k tejto téme ja. Vo svojom vystúpení som zdôraznil, že garančné prvky, ktoré má národnostné školstvo v zákone o verejnom školstve a v národnostnom zákone, treba buď previesť aj do tohto nového zákona, alebo aspoň v texte zákona naznačiť platnosť hlavne práv súhlasu, alebo vyjadrenia sa v otázkach aj odborného školstva v prípade, ak ide o národnostné školy, alebo aspoň o národnostné programy v odborných školách, či vo viacúčelových školských zariadeniach. Tento môj príhovor si záujemcovia môžu pozrieť na internetovej stránke maďarského parlamentu: https://sgis.parlament.hu/archive/playseq.php?date1=20191105&time1=083608&offset1=000741.00&date2=20191105&time2=083608&offset2=122718.00&type=real od času 10 hodín 36 minút.

Ako z uvedeného vidno, aktivita parlamentu, ako aj Výboru národností v Maďarsku sa obnovila. Dúfam, že aj naďalej budem môcť svojim čitateľom prinášať zaujímavosti zo svojej činnosti a z činnosti výboru.

Anton Paulik