Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

30/2019

Za posledné dva týždne parlament síce zasadal, no národnostný výbor už pracoval trochu letným spôsobom.

 

Dôvodom je, že zákony, ktoré malo plenárne zasadnutie na programe, sme už buď prerokovali a pripomienkovali, alebo predložené návrhy neobsahovali úpravy, ktoré by sa týkali priamo národností. Napokon, na svojej poslednej letnej schôdzi plenárne zasadnutie prijalo zákon o rozpočte na rok 2020, a aj novelu školského zákona. Keďže o oboch, vtedy ešte len pripravovaných zákonoch som už písal, myslím si, že ak má niekto o ne bližší záujem, môže si ich prezrieť v Maďarskom vestníku (www.magyarközlöny.hu). Ja by som písal teraz radšej o iných veciach.

Za spomenuté obdobie došlo k dvom, z pohľadu Slovákov v Maďarsku, si myslím, doteraz najdôležitejším udalostiam roku 2019. Pripomenuli sme si tohtoročný Deň Slovákov v Maďarsku a novozvolená prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová absolvovala návštevu Maďarska.

Na tohtoročný Deň Slovákov, ako každoročne, sa zišli naši Slováci z rôznych kútov Maďarska, aby sa stretli, aby oslávili náš najväčší spoločný sviatok. Aby v kostole (tentoraz v evanjelickom v Jači) si pripomenuli dôležitosť návštevy stredovekých svätcov Cyrila a Metoda pri vzniku písanej kultúry našich predkov. Aby sa nadchli krásou našej ľudovej kultúry a potešili programu, ktorý pripravil Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku. Prišlo množstvo návštevníkov aj zo Slovenska, boli prítomní členovia diplomatického zboru Slovenska v Maďarsku, ale nás navštívili aj predstavitelia rôznych maďarských inštitúcií. Bolo nás veľa, v dobrej nálade, dôstojne sme oslávili náš sviatok. To mi potvrdili všetci tí, s ktorými som mal možnosť aj bezprostredne o tom hovoriť.

Štátnické návštevy z našej materskej krajiny sú pre nás vždy obzvlášť dôležité. To, či máme možnosť aj priamo sa stretávať s poprednými osobnosťami slovenského politického života, v značnej miere ovplyvňuje náš citový vzťah tak k Slovenskej republike, ako aj k členom aktuálnej vlády, či k popredným osobnostiam verejného života na Slovensku.

Ako na štátnických stretnutiach pani prezidentky viackrát odznelo, Maďarsko a Slovenská republika sú dôležití partneri v regionálnej i celoeurópskej politike. Spája nás množstvo vecí, medzi nimi hlavne naša spoločná minulosť a národnostné menšiny na oboch stranách štátnych hraníc. A práve preto Zuzana Čaputová po svojom zvolení, po prvej svojej návšteve v Českej republike, prišla navštíviť prezidenta Maďarska Jánosa Ádera, a stretla sa aj s premiérom Viktorom Orbánom. Mal som tú česť, že som mohol byť prítomný na tomto druhom stretnutí. Ako tieto stretnutia hodnotili na oboch brehoch Dunaja, rozhovory boli otvorené, niesli sa v dobrej nálade a v konštruktívnom duchu.

Z pohľadu Slovákov v Maďarsku, si myslím, návštevu novej prezidentky môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Totiž po oficiálnej časti svojho programu si našla čas aj na stretnutie s predstaviteľmi našich spoločenských organizácií, samospráv a inštitúcií. Zišli sme sa na pôde veľvyslanectva SR, kde sme mali možnosť priamo ju informovať o našej situácii. Viedla s nami neformálny rozhovor, z ktorého bolo vidno, že jej záujem o nás je úprimný a skutočný. Pevne verím, že tento záujem nebude jednorazový a k podobným stretnutiam dôjde aj inokedy, hoci aj na území našej materskej krajiny.

Anton Paulik