Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

44/2018

Mali sme rušné dni. Okrem každodenného zasadania prišlo niekoľko návštev z medzinárodných organizácií a nakopili sa aj iné programy.

Minulý týždeň sa dostala pred plénum parlamentu iniciatíva Rusov a Sikulov o ich zaradenie medzi zákonom uznané národnosti. Členovia nášho výboru mali výhrady voči obom iniciatívam, avšak napokon aj poslanci parlamentu sa rozhodli na základe stanoviska Maďarskej akadémie vied odmietnuť obe.

Výbor národností v Maďarsku na základe už prijatého budúcoročného rozpočtového zákona vypracoval vlastný modifikačný návrh k školskému zákonu, ktorý sa týka zvýšenia národnostného príplatku učiteľov, ktorí svoje predmety učia v národnostnom jazyku, respektíve pre učiteľky materských škôl, ktoré takisto vychovávajú svojich zverencov v jazyku menšín. Podľa predbežných konzultácií by mali návrh podporiť všetky parlamentné frakcie. Keďže navrhované zvýšenie je oproti minuloročnému príplatku o 100 percent, myslím si, že naši pedagógovia sa potešia.

Na poslednom zasadnutí náš výbor privítal námestníka štátneho tajomníka Zoltána Maruzsu, ktorý zodpovedá za verejné školstvo, a predsedníčku štátneho prevádzkovateľa škôl Klebelsbergovho centra Gabrielu Hajnalovú. Informovali nás o priebehu začiatku školského roka, o aktuálnom stave školstva a o plánoch na tento školský rok. Boli presvedčiví, avšak napriek tomu sme im pripomenuli niektoré problematické body, týkajúce sa spolupráce so školskými obvodmi a vydávania učebníc. Sľúbili riešenia, a od pani predsedníčky sme dostali aj prísľub, že v záujme operatívneho riešenia problémov súvisiacich s národnostným školstvom, vo všetkých školských obvodoch vymenujú pracovníka, ktorý bude zodpovedný za národnostné školy.

Mali sme aj dve medzinárodné návštevy. Do Maďarska prišla skupina expertov zodpovedných za implementáciu európskej Charty regionálnych alebo menšinových jazykov, ktorí nás pozvali na rozhovor. Ich otázky sa týkali možností používania jazykov národností v školstve, spoločenskom živote, na úradoch a pred súdmi. Keďže správa, ktorú teraz kontrolujú, je v poradí už siedma, veľa nových vecí sa nedozvedeli ani od nás, a myslím si, že ani od ostatných partnerov.

Druhé medzinárodné stretnutie prebiehalo s členskými organizáciami Slovenskej sekcie Federatívnej únie európskych národností – anglickou skratkou FUEN. Hostiteľom bola Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a prvú časť svojho seminára mali v budove Parlamentu. Seminára sa zúčastnil aj predseda nášho výboru a predstavitelia 10 národností z Maďarska. V rámci svojho programu členovia sekcie navštívili budapeštiansku slovenskú školu, Dabaš a Mlynky.

Okrem účasti na týchto udalostiach som otvoril výstavu v Mlynkoch, pripravenú v spolupráci s Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku pri príležitosti 70. výročia výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Takto aj naši hostia z 10 európskych krajín mali možnosť zoznámiť sa s touto historickou udalosťou.

Anton Paulik