Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

20/2019

 Bár még csak május van, az elmúlt hetekben megnövekedett a szlovák szervezetek és a szlovák választók érdeklődése az őszi nemzetiségi választások előkészítése iránt. Ennek okán regionális találkozókat szervezünk, amelyeken - általában Egyedné Baránek Ruzsenkával, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnökével és Hollerné Racskó Erzsébettel, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökével - tájékoztatjuk a jelenlévőket az előkészületekkel kapcsolatos feladatokról, illetve a legutóbbi választások óta bekövetkezett jogi kereteket érintő változásokról. Mivel a választások kiírása után az előkészületekre már viszonylag kevés idő lesz, fontos, hogy szlovák választóink megismerjék a leglényegesebb újdonságokat.
Abból indulunk ki, hogy a választásokra október közepén kerül majd sor. Számunkra ez azt jelenti, hogy a szlovák nemzetiségi választók listájára szeptember végéig iratkozhatnak fel azok, akik az előző választások előtt nem iratkoztak fel, de az idei választásokon részt kívánnak venni. A már regisztrált választók addig maradnak a listán, amíg a nevük eltávolítását nem kérik.
A jogi hátteret érintően viszonylag kevés változás történt, ennek vonatkozásában fel kell eleveníteni az előző választások emlékeit, mert sokan közülünk már nem emlékeznek rájuk pontosan, vagy - mivel öt év telt el azóta, egyszerűen elfelejtették őket. Elsősorban két alapvető változás van, amelyeket figyelembe kell venni a helyi választások előkészületei során. Változott a helyi nemzetiségi önkormányzatok tagjainak a száma, ott, ahol a választások kiírásának napján kevesebb, mint 100 regisztrált szlovák választó van, a testületek háromfősek maradnak, míg ott, ahol több, mint 100 szavazó van, az önkormányzatok öttagúak lesznek a választások után. Ezért a helyi választásokat a szükséges létszámú jelölttel kell előkészíteni. A másik érdemi változás, hogy visszatért az a szabály, mely szerint jelölő szervezet csak legalább három éve működő szervezet lehet, amelynek alapdokumentumaiban szerepel a szlovák nemzetiség érdekképviselete.
Szintén a választások kiírása napján lép újból hatályba az a rendelet, mely szerint a nemzetiségi választók listájára feliratkozni csak magyar állampolgársággal lehet. Ugyanez igaz a választhatóságra is. Emiatt regisztrált választóink száma akár 5 %-kal is csökkenhet. Ezért is fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik az előző választásokon vagy nem mutattak érdeklődést a részvétel iránt, vagy időközben betöltötték tizennyolcadik életévüket és már szavazóképessé váltak.
És végül a legfontosabb, ami megkönnyíti szavazóink számára a nemzetiségi testületekre vonatkozó választásokon való részvételt. Szlovák listákra ugyanazokban a választókerületekben lehet leadni a szavazatokat, mint ahol a helyi önkormányzati képviselőtestületre is. Tehát nem kell nemzetiségi kerületet keresnünk, mint a korábbi választások esetében.
Jelenleg a szlovák társadalmi szervezetek elsődleges feladata eldönteni, hogy jelölő szervezetté kívánnak-e válni. Amennyiben igen, akkor regisztrálniuk kell a választási irodákban és elegendő számú megfelelő jelöltet kell találniuk, akik helyi, megyei és országos szinten képviselhetik a szlovákok érdekeit. Mindemellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy jelöltjeink lehetőség szerint megfelelő szintű szlovák nyelvtudással rendelkezzenek, hogy ismerjék hagyományainkat, a magyarországi szlovák kultúrát.