Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

8/2019

 Ember tervez, Isten végez. Ez az idézet Jan Amos Komenský-től minden nap eszembe jut, amikor hozzálátok a nemzetiségi törvény módosításának javaslataival kapcsolatos munkához. Eredetileg úgy gondoltam, hogy többé-kevésbé már van áttekintésem a lehetséges összes módozatról, ahogyan a törvény jelenlegi szövegét meg lehet változtatni, de ahogy elmélyedek a javaslatokban, rájövök, hogy ahhoz, hogy ne maradjanak nyitott kérdések vagy nem érintett összefüggések, nem elegendő a nemzetiségi törvény módosítása, hanem több másiké is szükséges lenne, ami nem olyan egyszerű. Eddig ez azt jelenti, hogy nem tudjuk tartani az eredeti határidőket, amelyeket a munkacsoportunk javaslataink megformálására és a Nemzetiségi Bizottság elé tárására szántunk. Ami azonban a már szélesebb körben megvitatott módosítás parlament elé terjesztésének eltolódását is eredményezi. A munkacsoportunknak intenzíven kell majd dolgoznia azon, hogy utolérje a jogalkotási programban rögzített határidőt.
Ezek a napok nem csak a nemzetiségi terület működésének jogi háttér-módosításairól szólnak. Fokozatosan megindulnak a társadalmi szervezetek választási előkészületei is. Mivel az elmúlt években elég sokat dolgoztam a nemzetiségi választások előkészítésén is, most is sorban kapom a meghívókat a megyei önkormányzatok üléseire, vagy a szlovák jelölő szervezetek közgyűléseire, hogy legalább általánosságban mondjak pár szót az előttünk álló feladatokról a választásokkal kapcsolatban. A már korábbi feljegyzéseimben is említettem felszólalásomat a Dolina - Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete közgyűlésén. Azóta meghívást kaptam legnépesebb társadalmi szervezetünk, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége és a Békés megyei Szlovák Önkormányzat regionális ülésére is. Nekik is szükségük lenne a nemzetiségi választások előkészületeinek folyamatával kapcsolatos ismereteik felfrissítésére. Lehetőségeim és képességeim szerint igyekszem majd mindenhova eljutni, ahova hívnak, hogy elősegítsem az októberi nemzetiségi választások sikeres kimenetelét.
Időközben lezajlott a Ľudové noviny-ban is meghirdetett fogadóóráim második köre. Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy a Budapest környéki szlovákok, vagy szlovák szervezetek egyszerűbb úton is elérnek, különböző rendezvények keretein belül, tehát ők nem tanúsítanak nagy érdeklődést eziránt az új lehetőség iránt. Remélem, hogy mindezek ellenére fokozatosan az Országos Szlovák Önkormányzat helyiségeiben biztosított fogadóóráim nagyobb népszerűséget fognak élvezni, és a szlovák önkormányzatok, illetve a szlovákok nagyobb érdeklődéssel keresnek majd. Békéscsabán ezúttal is aránylag színes volt a programom. Elsősorban, az új főkonzullal, Emil Kuchár úrral való találkozásra fordítottam a napot. Körülbelül másfél órán át beszélgettünk, ami - úgy gondolom - első, informális találkozás alkalmával azt jelenti, hogy a jövőben is lesznek közös témáink, ahogy azt is, hogy mindkét oldalról megvan az érdeklődés az együttműködés iránt, a kérdésekre való közös megoldások keresése iránt, akár az alföldi szlovákságot, akár a Szlovák Köztársaság szerveivel való együttműködést érintően.
Ezen kívül a békéscsabai Szlovák Kultúra Házában kialakított irodában felkeresett a Kešjar házaspár Csabaszabadiból, és más munkával kapcsolatos, illetve személyes jellegű találkozóm is volt. Még mindig nem volt időm meglátogatni a csabai szlovák iskolát, amit gyakorlatilag már másodjára terveztem be. Nos, ez a látogatás márciusra marad.
Ez az utolsó hét, amikor volt lehetőségem a nemzetiségi törvény módosításának előkészületeivel kapcsolatos munkára koncentrálni. Hétfőtől ülésezik a parlament közgyűlése, és a téli szünet után a nemzetiségi bizottság tevékenysége is lendületet vesz. A parlament már az idei első plenáris ülésén megvitatja a magyarországi nemzetiségek 2013 - 2015-as helyzetéről szóló kétéves kormányjelentést. Ha kissé megkésve is történik mindez, lehetőséget nyújt számunkra, hogy összehasonlítsuk az említett két évet az utóbbiakkal. Így újra kialakíthatjuk a képet nemzetiségi politika területén az utóbbi években bekövetkezett változások sebességéről és mélységéről. Egy ilyen ismétlés soha nem árthat.