Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

46/2019

 Az utóbbi hetek legfontosabb eseménye talán az Országos Szlovák Önkormányzat megválasztott közgyűlési tagjai mandátumainak átvétele, valamint a közgyűlés azt követő alakuló ülése volt. A közös választási lista lehetővé tette, hogy a (régi-új) elnök asszony megválasztása, illetve az OSZÖ szervezeti és működési szabályainak elfogadása is zökkenőmentesen és viták nélkül történjen. Hozzá kell tennem, hogy ehhez az egységességhez mind szószóló kollégáim, mind a nemzetiségi területért felelős államtitkár, Soltész Miklós is gratuláltak.
Ugyanezen a héten fogadtam a parlament épületében a mátraszentimrei iskola viszonylag nagyszámú delegációját. A parlamentlátogatásra az iskola szinte összes tanulója eljött tanáraik kíséretében. Az épületet rendben és érdeklődéssel tekintették meg. A gyerekeknek, akik előtte
meglátogatták a Csodák palotáját, ez a látogatás különleges élményt jelentett, hiszen ez az épület kívülről és belülről is gyönyörű és fenséges. Ilyen látogatási lehetőséget ezúton a többi iskola számára is kínálok, ha a fővárosba készülnek és érdekli őket az Országház épülete. Ebben az esetben, kérem, hogy előre jelezzenek, mert időpontot a tervezett program előtt legalább két-három héttel kell igényelni.
A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága az elmúlt két hétben kétszer, október 29-én és november 4-én ülésezett. Az első ülésen megvitattuk a Pénzügyminisztériumnak a 2018. évi költségvetési törvény teljesítéséről szóló jelentését. A bizottság elnöke a plenáris ülésen felszólalva nemzetiségi szempontból kiemelte a nemzetiségi pedagógus hallgatók ösztöndíj-rendszerének a 2018. évi költségvetéssel történő bevezetését, illetve a nemzetiségi önkormányzatok és kezdeményezések támogatási keretei emelésének következő szintjét. Összességében a fentieket pozitív hozzáállásként értékeljük törekvéseink finanszírozásában.
Bizottságunk második ülésén a szakképzésről szóló új törvény tervezetét vitatta meg első olvasatában. Bár igaz, hogy a közoktatás e területe a nemzetiségeket csak kis mértékben érinti, nekünk, szlovákoknak - ahogy a magyarországi nemzetiségek többségének - nincsenek jelenleg nemzetiségi szakképzési programjaink, vagy szakiskoláink, bár régebbi próbálkozások alapján nem zárhatjuk ki az ilyen programok létrejöttének lehetőségét. Éppen ezért érdeklődve tanulmányoztuk a törvénytervezetet és november 5-én felszólaltam ebben a témában a plenáris ülésen. Felszólalásomban hangsúlyoztam annak a szükségességét, hogy a közoktatási törvényben és a nemzetiségi törvényben szereplő nemzetiségi oktatásra vonatkozó garanciaelemeket vagy át kellene vinni ebbe az új törvénybe is, vagy legalább a törvény szövegében jelezni kellene az egyetértés és a véleménynyilvánítás jogának érvényességét abban az esetben, ha nemzetiségi iskolákról, vagy legalábbis nemzetiségi programokról van szó szakiskolákban vagy többfunkciós oktatási létesítményekben. A felszólalásomat az érdeklődők a következő linken olvashatják (10 óra 36-percnél):