Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

26/2019

 A meteorológiai nyár kezdetével a parlament újjáéledt. A kormány előkészített és beterjesztett két nagyon fontos törvényt, a Magyarország 2020. évi központi költségvetés előkészítéséről szólót, illetve magát a költségvetés tervezetét. Mivel várható volt, hogy a kormány költségvetés előkészítésről szóló törvénytervezete nem fogja tartalmazni a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos bürokratikus terhek enyhítésére vonatkozó, a nemzetiségek által régóta javasolt kezdeményezést, bizottságunk előkészítette e jogszabály módosítására vonatkozó javaslatát. Hogy végül előterjesztjük-e, arról a bizottság ezekben a napokban dönt.
A kormány jövő évi költségvetés tervezetéből szintén látható, hogy a kormány nem tervezi a pénzügyi keretek további növelését a nemzetiségi intézmények, önkormányzatok és társadalmi szervezetek számára. A bizottság legutóbbi ülésén ezért megvitattuk az országos nemzetiségi önkormányzatok igényei alapján összeállított módosító javaslatunkat is. Anélkül, hogy konkrét lennék, csak annyit mondhatok, a javaslat a nemzetiségi terület finanszírozásával kapcsolatos további lényeges javításokat is tartalmaz.
A jövő évi költségvetésről szóló törvény előkészítésével kapcsolatban a Magyarországi nemzetiségek bizottsága engem bízott meg, hogy ismertessem a bizottság álláspontját a plenáris ülésen. Érdekes lehet az olvasók számára, hogy egy ilyen törvény, amely a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat, a költségvetésről szóló törvény egyes előírásait kell, hogy tartalmazza, a nemzetiségi törvényt és a választási törvényt is érinti, módosítja. A nemzetiségi törvényben módosításra került két ellentmondásos paragrafus a helyi nemzetiségi önkormányzatokba választott képviselők számáról. Tehát e módosítás alapján az idei választásokon a helyi önkormányzatok három- és ötfősek lesznek. Ezt a változtatást megkönnyebbüléssel fogadtuk.
A másik lényeges változtatás, amelyet e javaslat tartalmaz, a nemzetiségi választók névjegyzékére vonatkozik. Mivel a parlamenti választások során megmutatkozott, hogy a helyi választási irodák egyszerűen nem voltak képesek biztosítani a problémamentes szavazást a nemzetiségi szavazóknak, most a Nemzeti Választási Iroda kérése alapján a helyi választókerületekben minden nemzetiségnek saját választói névjegyzéke lesz, tehát a szlovák szavazónak a választói körzetbe való belépésekor kell jeleznie, hogy a szlovák nemzetiségi választáshoz is kér szavazólapot. Bár voltak fenntartásaink az ilyen jellegű változtatással kapcsolatban, mi is tapasztaltuk a zavarokat az előző választások során. Tehát a bizottság ezt a javaslatot is támogatta.
Ezek voltak a nemzetiségi életet érintő leglényegesebb pontok a jövő évi költségvetés előkészítéséről szóló törvényben. Ezenkívül beszédemben jeleztem a jelenlévőknek, hogy bizottságunk valószínűleg előterjeszti a fent említett, nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és feladataik ellátásához kapott támogatások felhasználásával kapcsolatos terheinek enyhítésére vonatkozó javaslatát. Most van itt az ideje, hogy igazunkról a kormány tagjait, illetve a parlamenti pártok frakcióit is meggyőzzük.