Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

30/2020

 A nyári hónapok az én foglalkozásomban sem kedveznek a rendszeres jegyzeteknek. De az egyezség egyezség, ezért az uborkaszezonban is igyekszem megírni a tevékenységemről szóló rövid híradásaimat. A parlament július 3-án pénteken zárta tavaszi ülésszakát, bár a parlament elnöke július 13-án és 14-én rendkívüli plenáris ülést hívott össze, amelyen a képviselők a koronaválság gazdasági következményeinek enyhítését célzó európai uniós intézkedések anyagát vitatták meg. Nagyon valószínű, hogy ha az új koronavírus továbbra is úgy terjed, mint a múlt héten, akkor ezzel az üléssel nem fejeztük be a munkánkat nyárra, mivel a közelgő eseményekre a parlament szintjén is reagálni kell majd.
A koronaválság többek között a Magyarországi Szlovákok Napja megtartását is megakadályozta, amelyet az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete szervezett volna Tardoson. A kormánytól kapott információk miatt azonban az előkészületek kb. két hónappal ezelőtt megszakadtak, és az ünnepségekre nem került sor. Azért Szlovákiában, Pozsonyban megünnepeltük a külföldi szlovákok emléknapját. Ezúttal, a Magyarországi Szlovákok Napja kiesésének köszönhetően, nagyobb erőfeszítések nélkül részt tudtam venni a pozsonyi Janko Kráľ Parkban tartott találkozón, az OSZÖ elnökével, Hollerné Racskó Erzsébettel közösen. Méltó ünnepség volt, ahol Szlovákia kormányának képviselői és politikai szereplői mellett Európa különböző részeiről, de a tágabb világból származó szlovákok is jelen voltak. A magyarországi szlovákokat kettőnkön kívül a budapesti szlovákok nagyszámú küldöttsége és a pilisi szlovák önkormányzatok képviselői képviselték.
Az intézkedések enyhítésének köszönhetően az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke összehívta e társadalmi szervezet találkozóját, amelyen a tagok mellett - a nemzetiségi önkormányzatok elnökein kívül - a parlament nemzetiségi bizottságának több tagja is részt vett. A résztvevők a tavalyi tevékenységről és gazdálkodásról szóló jelentés mellett megvitatták a szervezet idei költségvetését is. Eközben a szövetség felvette tagjai közé az örmény nemzetiségi önkormányzatot is, ily módon teljessé téve a szervezet összetételét, amely így a nemzetiségi törvény által elismert összes nemzetiségi közösséget egyesíti. Az ülés végén a parlament nemzetiségi bizottságának elnöke és jómagam tájékoztattuk a jelenlévőket a nemzetiségi törvény módosításának folyamatáról.
A Nemzetiségek Bizottsága a nyári szünetre szünetelteti tevékenységét. A bizottság utolsó eseményeként kollégánk, a horvát szószóló, Szolga József nem hivatalos találkozót szervezett számunkra a „horvátok magyarországi fővárosában”, Pécsett, ahol a nemrégiben felújított irodája bemutatása mellett lehetőségünk volt informális módon értékelni a bizottság utóbbi hónapokban végzett munkáját. Mivel a bizottság tagjain kívül Soltész Miklós, a kormány nemzetiségi és az egyházi területért felelős államtitkára is jelen volt, információkat kaptunk a kormány idei, de hosszabb időszakra vonatkozó terveiről és a nagyobb nemzetiségi projektekről, amelyek a kormány szintjén készülnek, természetesen a nemzetiségi önkormányzatokkal is együttműködve. Többek között a pesti evangélikus szlovákok volt templomépülete megvásárlásának projektjéről is. Munkatársai ezekben a napokban is dolgoznak a kormányrendelet előkészítésén, amellyel végre elkezdődhet az új szlovák kulturális és vallási központ létrehozásának folyamata Budapesten. Tehát két nyári hónapunk van arra, hogy felkészüljünk a kihívásra, amelyet egy ilyen nagy projekt az OSZÖ és mindannyiunk számára jelent.