Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Jegyzetek az elmúlt két hét kulturális eseményeiről

2022.03.21.

Jegyzetek az elmúlt két hét kulturális eseményeiről

Paulik Antal: - A legutóbbi jegyzeteim megírása óta elég sok minden történt. Köztük, mint ahogy azt korábban is jeleztem, folytattuk tavaszváró kulturális körutunkat a parlamenti választások jegyében. A szlovák nemzetiségi lista több jelöltjével ezúttal Pálházára látogattunk, ahova nagy számban érkeztek szlovákok Zemplénből és környékéről. Eljött ennek a legkisebb magyarországi városnak a polgármestere is. Ami kellemes meglepetés volt, valószínűleg nem csak számomra, hogy Mátraszentimre polgármesterével, valamint az ottani szlovák önkormányzat elnök asszonyával is találkoztunk itt. A jelenlévők egy jól átgondolt, igazán színvonalas kulturális programnak lehetett tanúi. Örömmel állapítható meg, hogy a hangulat Pálháza Művelődési Házának nagytermében is kiváló volt, az emberek jól érezték magukat és a program végeztével még hosszan beszélgettek azokról a hónapokról, amikor nem találkozhattak.

A választások előtti karavánunk második állomása Püspökhatvan volt. Programunkra itt is ellátogatott a falu polgármestere is. A kulturális programban meggyőződhettünk egyrészt arról, hogy milyen jó a Nógrád megyei települések közti együttműködés az ilyen rendezvények előkészítésében, másrészt arról, hogy mit jelent, ha egy ilyen kis faluban megtelepszik egy olyan személyiség, aki zene iránti szeretetével megfertőzi a fiatalokat. A különböző kulturális testületek fellépésein ugyanis a helyi hangszeres képzés magas szintű elsajátításának és az itt élő gyerekek és fiatalok tehetségének lehettünk tanúi. Úgy gondolom, hogy sajnálhatják, akik nem tudtak, vagy nem akaródzott nekik szombat délután eljönni erre a találkozóra.

De ezek a hetek nem csak a kampányról szólnak. Bár néhány más rendezvény is összefüggött részben a közelgő választásokkal, némelyeknek azért hosszabb távú jelentősége is van. Ilyen például a békéscsabai Áchim-terem felújítása második szakaszának átadása, és az ottani szlovák iskola felújításának ki tudja, hányadik szakasza is. Ennek a második rendezvénynek a keretében Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkár átadta az idei ösztöndíjakat a szlovák gimnázium tanulói részére, ahogy a gyulai román gimnázium tanulói részére is, ahonnan a kitüntetett diákok és tanáraik is ellátogattak hozzánk. A rövid délelőtti program után még ott tudtunk maradni a nemzetiségi középiskolák sport-hétvége megnyitóján, Szarvason, ahova a mi két gimnáziumunk tanulóin kívül a horvát, német, a román és a szerb középiskolák tanulói is eljöttek. Az itt tapasztalt hangulat is azt tanúsítja, hogy több ilyen találkozó is lehetne.

Az Országos Szlovák Önkormányzat elnök asszonyával, Hollerné Racskó Erzsébettel meghívást kaptunk a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Alapítványának és az alapítvány Ellenőrző Bizottságának kihelyezett ülésére Szlovákiába, Táléba. Azon túl, hogy meghallgattuk a számunkra is fontos információkat az alapítvány és az ellenőrző bizottság tevékenységéről, nekünk is lehetőségünk nyílt tájékoztatni a jelenlévőket a választási előkészületekről és természetesen, mint mindenhol, felhívni őket arra, hogy egyrészt regisztráljanak a szlovák nemzetiségi választók listájára, másrészt, hogy a regisztráció fontosságáról győzzék meg a környezetüket is. Hiszen nem mindegy számunkra, hányan szavaznak a szlovák nemzetiségi listára. Jelentős támogatás nélkül ugyanis a parlamenti nemzetiségi szószólónak is nehezebb a dolga, például nehezebb érvelni bizonyos támogatások biztosításának fontosságáról.

Tudatosan hagytam jegyzetem végére az elmúlt hét országunk számára valószínűleg legfontosabb eseményét. Mégpedig azt, hogy az Országgyűlés megválasztotta Magyarország új köztársasági elnökét. Bár nekünk, nemzetiségi szószólóknak szavazati jogunk nincs az ilyen eseményeken sem, mi is jelen voltunk. Mindkét jelölt beszédét meghallgattuk. A szavazást követően a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága elnöke gratulált a megválasztott köztársasági elnök asszonynak, Novák Katalinnak abban reményben, hogy az elődjével létrejött és ápolt jó kapcsolat vele is hasonló szellemben folytatódhat.

Anton Paulik

Vissza