Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Jegyzetek az elmúlt két hét eseményeiről

2021.05.31.

Jegyzetek az elmúlt két hét eseményeiről

Paulik Antal: - Mint ahogy azt legutóbb bejelentettem, május 14-én megújítottam a fogadó óráimat, először Békéscsabán. Találkozóra hívtam Krajcsovicz Juditot, a Békés megyei Szlovák Önkormányzat elnök asszonyát. Elbeszélgettünk a megyei szlovák önkormányzat várható rendezvényeiről. Lehetőséget keresünk arra, hogyan kössük egybe az én terveimet, célkitűzéseimet az ő programjukkal, hogy a szlovák közösség minél több képviselőjével találkozhassam, hogy személyesen is tájékoztathassam őket az eddigi tevékenységemről. Ezen kívül rövid videófelvételeket is készítettünk a hivatalos facebook oldalamra. Bízzunk benne, hogy a szlovákok ezt is követik az egész országban.

Az elmúlt héten átadásra kerültek az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjak. Ezt a kitüntetést a nemzetiségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek, intézmények javaslatai alapján olyan személyek vagy csoportok kapják, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak az egyes nemzetiségek kultúrájának gyarapításához. A Miniszterelnöki Hivatal minden évben 13 ilyen díjat oszt ki, általában minden nemzetiségnek egyet. Idén, a 17. kerületi budapesti szlovák nemzetiségi önkormányzat javaslatára Galda Levente énekes, színházi szakember vehette át a díjat nekünk. A pilisi fiatal a plakettet és az oklevelet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől és Soltész Miklós államtitkártól vette át. Az ünnepélyes átadón az Országos Szlovák Önkormányzat elnök asszonyával együtt vettünk részt és gratuláltunk a díjazottnak.

A parlament plenáris ülésszakában az utolsó tavaszi vagy az első nyári hetek a következő évi költségvetési törvény tervezetéhez tartoznak. A plenáris ülés napirendjén természetesen számos más törvény is szerepel, amelyek inkább politikai jellegűek, minket nemzetiségeket nem érintenek közvetlenül. Egyet mégis kiemelnék ezek közül, amely minden évben ugyanarra az időszakra esik, mint maga a költségvetési törvény. Ez pedig a jövő évi költségvetés előkészítéséről szóló törvény. Ez a jogszabály általában azokat a változásokat tartalmazza, amelyek az adott költségvetés végrehajtása érdekében szükségesek. Magába foglalja a gazdálkodási vagy egyéb pénzügyi jellegű szabályok módosítását is.

Mivel javaslataimmal már három éve igyekszem megkönnyíteni a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását, tehát megváltoztatni támogatásaik, gazdálkodásuk és elszámolásuk szabályait, a Nemzetiségek bizottsága nevében idén is volt lehetőségem felszólalni a parlamentben e törvény módosítása érdekében. Ezúttal, a korábbi évektől eltérően, legalább annyit szeretnék elérni, hogy az érvényes jogszabályi előírások tegyék lehetővé az országos nemzetiségi önkormányzatok számára a tartalékképzést az előre nem látható esetek finanszírozására, elsősorban az általuk irányított intézményekre vonatkozóan. Sajnos, ezúttal sem jártam sikerrel. A pénzügyi gondolkodás az átgondolt, részletes érvelés ellenében sem ismer kivételeket.

Ebben a két hétben a Nemzetiségek bizottsága is ülésezett. Megvitattuk és jóváhagytuk a bizottság tervezetét a jövő évi költségvetés nemzetiségi tételeinek emelésére. Remélem, hogy ha a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának megváltoztatására vonatkozó módosító javaslatom nem is ment át az első szűrőn, legalább az emelésre vonatkozó javaslatainkat sikerül elfogadtatni.

Anton Paulik

Vissza