Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Jegyzetek az aktuális pályázatokról, feladatokról és programokról

2021.10.18.

Jegyzetek az aktuális pályázatokról, feladatokról és programokról

Paulik Antal: - A parlamenti képviselők, és párhuzamosan a nemzetiségi szószólók munkakörében is vannak terepen végzett munkára kijelölt időszakok, tehát vannak a választókerületeikben végzett tevékenységekre kijelölt hetek. Mivel a mi választókerületünk Magyarország egész területe, ezért ezekben a napokban igyekszünk minél több települést, helyi közösséget felkeresni. Ahogy közeledik a jövő évi választások ideje, a képviselők facebook oldalai, de amennyire követem a kollégáim ilyen oldalait, néhány nemzetiségi szószóló oldalai is magasabb vidéken végzett aktivitást tükröznek, a polgárok - választók körében. Ez rendben is van, hiszen lassan fel kell rázni az embereket, hogy éljenek a lehetőséggel, hogy hatást gyakorolhatnak hazánk politikai történéseire, tehát fel kell őket készíteni a választásokon való részvételre.

Természetesen a terepen megnövekedett aktivitás összefügg a rendezvények számának emelkedésével is. Mind nemzetiségi, mind egyéb vonatkozásban, hiszen az összes szervezet és önkormányzat igyekszik behozni lemaradásait és arra használni az év utolsó hónapjait, hogy üléseket hívjanak össze, találkozókat, kulturális eseményeket vagy gasztronómiai fesztiválokat szervezzenek.

A parlamentben természetesen most is dolgozunk. A bizottságunk is ülésezett, és plenáris ülés is zajlott, ahol a képviselők az előző cikkemben említett törvényjavaslat második olvasatát vették át. A nemzetiségi bizottság megbízta elnökét, hogy képviselje a bizottság álláspontját a „Néhány közigazgatási tartalmú törvény” megvitatása során. Ezen kívül megállapodtunk abban, hogy az oktatási, kulturális és nemzetiségi albizottság ülésére meghívjuk a köz- és felsőoktatásért felelős államtitkárokat, hogy megtudjuk, mi történik az átvett iskoláink szerződéseivel a minisztériumokban. Ugyanis ezek az országos nemzetiségi önkormányzatok által irányított iskolák támogatásáról szóló szerződések éppen lejártak, és január 1-től kellene érvénybe lépniük az új szerződéseknek, amelyekről azonban csak homályos információink vannak.

További két, nem kevésbé fontos új információt szeretnék Önökkel megosztani. A Miniszterelnökség két új pályázatot írt ki, az egyiket erre, a másikat a jövő évre. Az első tulajdonképpen egy felhívás, hogy javasoljunk nemzetiségünk soraiból egy személyt vagy közösséget a nemzetiségi terület legmagasabb állami kitüntetésére, „A nemzetiségekért” díjra 2021-ben. Ezért én is felkérem Önöket arra, hogy gondolják át, látnak-e maguk körül valakit, aki sokat tett nemzetiségünkért és ezért megérdemli a kitüntetést. A javaslatokat a Miniszterelnökség címére kell elküldeni november 10-éig.

A második felhívás kisebb nemzetiségi beruházásokra, felújítási és karbantartási munkálatokra vonatkozik. Ezeket már ismerjük az idei évről, a támogatás összege 500 ezer és 2 millió forint között mozog. Ezt a felhívást azon szlovák önkormányzatok figyelmébe ajánlom, akik tulajdonában épületek, ingatlanok vannak. A beküldési határidő ez esetben november 11.

Ami a rendezvényeket illeti, még mindig, vagy újra érzékelhető a pandémia hatása a részvételemre mind itthon, mind külföldön. El kellett volna mennem Ópazova újraalapítása 270. évfordulójára Szerbiába, de miután értesültem a Covid megbetegedések számának ottani növekedéséről, nem mentem. Itthon is megtörtént, hogy a pandémia miatt lemondtak olyan rendezvény, amelyre készültem. De így is részt vettem például a Szlovák Szervezetek Uniója közgyűlésén Békéscsabán. Ők szintén pótolták a kimaradt üléseket és elfogadták a szükséges rendelkezéseket, hogy az idei évet is rendben le tudják zárni.

Ezen kívül meg lettem hívva Magyarország és a Szlovák Köztársaság miniszterelnöki találkozójára a Párkányt és Esztergomot összekötő Mária Valéria híd felújításának 20. évfordulójára. Megható találkozás volt ez, hiszen véleményem szerint, ha létezik híd, amely a két nemzet együttműködésének szimbólumává vált régiónkban, akkor ez a híd kiérdemli ezt a címet.

Anton Paulik

Vissza