Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Jegyzetek a parlamenti munkáról és az aktuális programokról

2021.10.05.

Jegyzetek a parlamenti munkáról és az aktuális programokról

Paulik Antal: - A nyári szünet hónapjai után újra ülésezik a parlament. Ahogy az várható volt, a jövő évi parlamenti választások előtti utolsó hónapok már az Országgyűlés épületében is a választások előtti kampányról fognak szólni. Ezek a választások ugyan minket is érintenek, hiszen már harmadjára szavazhatunk a választásokon szlovák nemzetiségi listára is, a politikai vitákban nem veszünk részt. A benyújtott törvényjavaslatok megvitatása során most is a nemzetiségi érdekeket tartjuk szem előtt. Az őszi ülésszak első napjaiban a titokzatos „Néhány közigazgatási tartalmú törvény“ nevű javaslat megvitatásába kapcsolódtunk be. Ez a javaslat azért érint minket, mert módosítaná a polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők választásáról szóló törvényt is, amely közvetlenül érinti a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, valamint a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek joggyakorlását a világjárvány idején. Éppen ezért kell élesen figyelnünk az összes hasonló változást. Ebben az esetben rámutattunk néhány következetlenségre a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek tevékenységére vonatkozóan, a szintén éppen most meghosszabbított veszélyhelyzet idején. A veszélyhelyzet meghosszabbításra került ezen az első őszi ülésen, amikor ennek időtartamát a képviselők a kormány javaslatára ezév december 31-ig kitolták.

Az említett törvénnyel kapcsolatban a Magyarországi nemzetiségek bizottsága is ülésezett. Első ülésén a szóban forgó törvénnyel kapcsolatos álláspont kialakításán kívül elfogadtuk az év utolsó három hónapjára vonatkozó munkatervünket is. Elkövetkező üléseink legfontosabb pontjának a közoktatás és felsőoktatás kérdéseinek megvitatását tartom mindkét illetékes államtitkár részvételével.
Ami az elmúlt hetek programjait illeti, továbbra is sok rendezvényre került sor. Voltak köztük más nemzetiségekkel közös események, mint például a budajenői nemzetiségi gasztrofesztivál, ahol nemzetiségünket a vanyarci szlovák nők és férfiak egy csoportja képviselte, akik hagyományos brindzás haluskát főztek, illetve a pilisszentkereszti szlovák önkormányzat delegációja a kolbászaikkal. Köszönet a részvételükért és a gasztrokultúránk remek bemutatásáért.

Másik közös rendezvényünk a nemzetiségi ösztöndíjasok - nemzetiségi pedagógus hallgatók második találkozója volt a parlament épületében. Itt, a kulturális műsorban a budapesti szlovák iskola tanulói képviseltek minket, amiért köszönet illeti őket is. Kicsit sajnáltam, hogy a 18 szlovák ösztöndíjas közül csak egy hallgató volt jelen. Hozzá kell tenni azt is, hogy ez a program egyben lehetőséget is nyújtott az idei ösztöndíj-pályázat kihirdetésére, tehát ezúton is kérem olvasóimat, hogyha vannak szlovák pedagógia karon szlovák irodalom és nyelv szakon tanuló fiatal ismerőseik, emlékeztessék őket, hogy nézzék meg a kiírást az Országos Szlovák Önkormányzat honlapján, az alábbi címen és jelentkezzenek erre a támogatásra:
http://www.slovaci.hu/Tanulm%C3%A1nyi+%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj-m247

A fenti programokon kívül lehetőségem volt részt venni a szlovák önkormányzatok ülésén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol egy rövid előadást is tartottam a 2022-es népszámlálásról, de természetesen a jövő évi választások nemzetiségi vonatkozásairól is beszéltem. A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapításának 25. évfordulója ünnepségén is részt vettem, és természetesen lehetőségem volt tájékoztatni a Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése tagjait is az elmúlt hónapok parlamenti és azon kívüli eseményeiről. Ahogy az a leírtakból látható, ezek a hetek sem teltek unalmasan. Bárcsak így maradna továbbra is!

Anton Paulik

Vissza