Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Jegyzetek a népszámlálásról és az elmúlt két hét programjairól

2021.09.20.

Jegyzetek a népszámlálásról és az elmúlt két hét programjairól

Paulik Antal: - A parlament szeptember elején még nem ülésezik, viszont az elmúlt két hétben olyan sok program halmozódott fel, hogy hosszabban nem is írnék róluk. A Ľudové noviny már részben megírta ezeket, vagy meg lettek osztva a facebookon. Még felsorolni sem könnyű, ezért itt most csak a legfontosabbakat említem meg. Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zajlott, többek között Ferenc pápa részvételével. A kongresszus keretében szlovák szentmisét is tartottak Budapest környéki katolikus hívőink részvételével. A szlovák misén kívül sokan elmentek a Kongresszus többi programjára is.

Ugyanezen a héten került sor a nemzetiségi színházak fesztiváljára is a budapesti Nemzeti Színház épületében. Bár nem első alkalommal, de mindig örömmel állapítom meg, hogy a Nemzeti Színház vezetése is a magyarországi színházi élet részének tekinti a mi színházi kultúránkat. Jó látni, hogy a magyar kultúra eme központi intézményének az igazgatója érdeklődést mutat színtársulataink tevékenysége iránt, és hogy most már rendszeresen biztosít lehetőséget színházában nemzetiségi csoportjaink legújabb előadásainak bemutatására.

Szeretnék viszont írni egy, bár még távolabbi, de nemzetiségünk számára nem kevésbé fontos eseményről. Ez pedig a népszámlálás. Mint tudják, ennek idén májusban kellett volna megvalósulnia, de a pandémia miatt a kormány az összeírás végrehajtását jövő év októberére halasztotta. Mondhatnánk tehát, hogy még elég idő van. Ez igaz, de időközben parlamenti választások is lesznek Magyarországon és a politikai pártok zajából kiindulva valószínűleg egészen a választások végéig, az új parlament és az új kormány megalakulásáig nehéz lesz összpontosítani közösségünknek népszámlálásra való alapos felkészítésére.

A hatályban lévő nemzetiségi törvény szerint a nemzetiségi választásokat csak azokban a falvakban és városokban lehet megtartani, ahol a legutóbbi népszámláson legalább 25 fő jelentkezett az adott nemzetiséghez. Hozzá kell tenni azt is, hogy a költségvetési törvény szerint a helyi nemzetiségi önkormányzatok finanszírozását szintén az adott község nemzetiségi közösséghez tartozók száma alapján határozzák meg. Tehát nemzetiségi önkormányzataink elemi érdeke, hogy bekapcsolódjanak a népszámlálásba, de erre nekik is fel kell készülniük. Eredetileg a felkészülés keretében készítettem egy előadást, amellyel az összes olyan régióba el akartam utazni, ahol nagyobb számú szlovák közösség él, ebben azonban a világjárvány megakadályozott. Végül úgy döntöttem, hogy addig nem előadással, hanem rövid információkkal keresném fel legalább azokat a megyéket, amelyekben megyei szlovák önkormányzatok vannak. Többször írtam már erről ezen a felületen is. Megkértem a megyei szlovák önkormányzatok vezetőit, hogy hívjanak meg a megyei találkozókra, hogy ezeken elbeszélgethessünk az előkészületek szükségességéről, hogy bebizonyítsuk, a szlovákok az adott megyében még mindig jelen vannak, és hogy továbbra is számolni kell velük.

A nógrádi szlovák önkormányzatok tagjaival való tavaszi találkozó után meghívtak a békés megyei szlovák önkormányzatok napjára, a budapesti szlovák önkormányzatok ülésére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szlovák önkormányzatok találkozójára is. Ez utóbbi találkozó még csak tervezett. Mint azt megállapítottam, önkormányzataink képviselői jól értik a népszámlálás fontosságát közösségünk szempontjából. Mindenhol erős érdeklődést tanúsítanak az előkészítési munkálatok iránt, bár egyelőre kívülről várják a segítséget, nincsenek elképzeléseik arról, hogyan szervezzék meg a teljes folyamatot úgy, hogy közösségünk tíz évvel ezelőtt rögzített létszáma az összeírás során lehetőség szerint ne csökkenjen. Ez a mi közös felelősségünk, tehát összehangoltan kell cselekednünk ebben az ügyben, elegendő teret, energiát és anyagiakat szentelve az előkészületeknek.

Anton Paulik

Vissza