Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Jegyzetek a 2022-es költségvetés nemzetiségi tételeire való felkészüléséről

2021.05.03.

Jegyzetek a 2022-es költségvetés nemzetiségi tételeire való felkészüléséről

Paulik Antal: - A világjárvány továbbra is uralkodó fő témája mind a közéletnek, mind a parlamenti plenáris ülések bevezető vitáinak. Az új kormányrendeletek azonban már jobb idők kezdetét jelzik, amelyek a Covid elleni vakcinákkal beoltottak számának növekedésével párhuzamosan enyhítik a járvány elleni intézkedéseket. Arról, hogy ennek eljött az ideje, a múlt szombat képei tanúskodnak, amikor az éttermek és a bárok hosszú hónapok után először nyithatták meg teraszaikat a vendégek előtt. Látható, hogy főleg a fiatalok már régóta várták a nyilvános helyeken való találkozások lehetőségét.

Nem tartozom már a fiatalok korosztályába, de nekem is hiányoznak a nyilvános találkozások, rendezvények látogatása, vagy egyszerűen a hosszas beszélgetések olyan emberekkel, akiket már rég láttam. Igaz, az internet közösségi hálói is lehetőséget nyújtanak a barátainkkal való információcserére, de a személyes találkozók többről is szólnak, mint az alapgondolatok cseréjéről. Ezért egy szép napon útnak indultam meglátogatni a Szlovák Köztársaság főkonzulját, Emil Kuchár urat Békéscsabán. A találkozónkat lényegében az elmúlt hónapok eseményeiről szóló beszélgetésnek, illetve a magyarországi szlovák nemzetiség helyzetének szenteltük. Maga az a tény, hogy több, mint két órán át beszélgettünk, mutatja, mind a kettőnknek hiányoznak az ilyen alkalmak. Bízzunk benne, hogy a közeljövőben már társasági eseményeket is lehet majd szervezni.

A mi munkánk is igényli, hogy szélesebb körben, több emberrel is találkozzunk, mint az Országgyűlés nemzetiségek bizottságának tagjai. Az egyes törvénymódosításokra, jogszabályváltozásokra vonatkozó állásfoglalás kialakítása során is szükség van az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel való véleménycserére. Ilyen kérdések voltak az elmúlt napokban például a nemzetiségi törvény készülő, soron kívüli módosítása, vagy a jövő évi költségvetési törvény tervezete. Mindkét kérdés olyan horderejű, hogy a Nemzetiségi Szervezetek Országos Szövetsége munkamegbeszélést szánt erre a tagjai részvételével, amelyre a nemzetiségi szószólókat is meghívták.

A két említett ügy közül valószínűleg könnyebben magyarázom el olvasóim számára a 2022-es költségvetés nemzetiségi tételeire való felkészülés szükségességét. A költségvetési törvény már több éve a tavaszi utolsó ülés napirendjén szerepel, tehát most valamikor június közepén kerül a plenáris ülés elé. Azért, hogy átbeszélt és megalapozott javaslatot tegyünk a készülő törvénymódosítás nemzetiségekre vonatkozó sorainak emelésére, a Nemzetiségek bizottsága felkérte tagjait és partnereit, hogy nyújtsák be az elvárásaikat bemutató adatokat és esetleges indoklásaikat. Hiszen még a kormánytervezet kidolgozása előtt meg kell vitatnunk őket a parlamenti frakciókkal és a kormány képviselőivel.

Valamivel összetettebb kérdés, hogy nem egészen egy évvel a nemzetiségi törvény kiterjedt módosítását követően, miért nyitjuk meg ezeket a rendelkezéseket. Sajnos, a korábbi parlamenti választásokkal kapcsolatos néhány rossz tapasztalat már tavaly is megkövetelte volna több rendelkezés módosítását, a nemzetiségi választói listák összeállítása és a benyújtása terén. Akkor azonban úgy gondoltuk, hogy ezek a változtatások bekerülnek a választási törvény módosításába. Nem így történt, és most, néhány elkerülhetetlen változtatást a Nemzetiségek bizottsága tagjainak egy része a nemzetiségi törvény módosításával szeretne átvinni. A bizottság más tagjai, illetve néhány országos nemzetiségi önkormányzat elnöke nem érzi ennek szükségességét. Éppen ezért, még tart a vita a javasolt módosítások tartalmáról és szükségességéről. Meglátjuk, hogy sikerül-e végül benyújtani a javaslatot, de legvégső benyújtásakor tájékoztatni fogom Önöket annak tartalmáról.

Anton Paulik

Vissza