Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Bajnokné Képes Gyöngyi - Sámsonháza község Szlovák nemzetiségi önkormányzata elnöke

2021.12.15.

Vissza