Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Az új parlamenti ciklus első jegyzetei

2022.05.16.

Az új parlamenti ciklus első jegyzetei

Paulik Antal: - Több mint egy hónappal a választások után, az új parlamenti ciklus kezdetével újra jelentkezem. Ahogyan azt minden bizonnyal már tudják hetilapunk én internetes honlapjaink olvasói, a szlovák nemzetiségi listára elégséges számban szavaztak a választók. Így, a hatályos szabályok szerint, az Országos Szlovák Önkormányzati jelölti listájának vezetőjeként újra bekerültem az Országgyűlésbe, mint a szlovák nemzetiség szószólója.

A legutóbbi jegyzeteimben azon gondolkoztam, visszatérjek-e a választásokat követően a parlamenti és azon kívüli munkámat ismertető, rendszeres jegyzetek írásához. Az igazat megvallva, néha nehéz egy oldalt írni arról, ami történik. Egyszer azért, mert annyi mindenről kéne írni, máskor – például a nyári hónapokban azért, mert a parlament nem ülésezik, a szlovák programokról pedig ír a Ľudové noviny és más, elektronikus médiumok. Azok, akikkel erről a témáról egyeztettem, többnyire azon a véleményen voltak, hogy folytatnom kellene, úgyhogy, végül magam is így döntöttem. Vagyis, továbbra is lesz lehetőségük arra, hogy kéthetente a hetilapunkban vagy az interneten olvashatják soraimat.

A szavazás óta eltelt időben átvettem a mandátumomat és megtettem a nemzetiségi szószólói fogadalmat. Mivel a nemzetiségi szószólók esküjüket együtt teszik le, illetve sorban, egymást követően, jó volt hallani tizenegy különböző nemzetiség nyelvén a törvényben előírt eskü szövegét. Azért tizenegy, mert a németek ismételten teljes jogú képviselőt választottak, akinek eskütétekére a többi képviselővel együtt került sor, azt pedig talán tudják a sajtóból, hogy a romák nem tudtak megállapodni a nemzetiségi lista összeállításában, így most a roma nemzetiségi szószóló helye üres marad.

Ezután, az Országgyűlés szabályainak megfelelően, május 9-én, sorrendben harmadszor, megalakítottuk a Magyarországi nemzetiségek bizottságát. A bizottság elnökét, Ritter Imre német nemzetiségi képviselőt, az egyes megválasztott szószólók javaslatainak figyelembevételével, Kövér László, a parlament elnöke nevezte ki. A régi-új bizottsági elnök alelnöki posztokra a bolgár, szlovén és szerb szószólót javasolta. Mindhármukról egyhangúlag szavaztunk. Első ülésünkön a kollégákkal megállapodtunk arról is, hogy bizottságunk továbbra is három albizottsággal folytatja munkáját, amelyek megnevezése és munkaköre változatlan marad. Vagyis, továbbra is működik majd a Magyarországi nemzetiségek bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság, amelyet, a bizottság tagjainak döntése alapján a következő négy évben én vezetek majd. A további két albizottság a Köznevelési, kulturális és egyházügyi, valamint az Önkormányzati, külügyi és költségvetési. Ez utóbbi kettőnél a tagság és az elnök személye is változatlan maradt.
A kötelező formalitások elvégzését követően semmi sem akadályozott minket abban, hogy megvitassuk a ciklus első három törvénymódosítási javaslatát. Az Alaptörvény következő, sorrendben tízedik módosítási javaslatát, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló javaslatot, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A megállapodás szerint a bizottsági véleményt a bizottság elnöke, valamint a horvát szószóló ismerteti a plenáris ülésen.

A választások óta eltel nagyjából egy hónapban egy sor rendezvényen vettem részt, de most, mivel a szociális hálón már ezekről tájékoztattam, és hetilapunk is írt már róluk, nem sorolom fel ezeket. Maradjon valami a következő jegyzetekbe is!

Anton Paulik

Vissza