Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Aktuális jegyzetek

2021.12.13.

Aktuális jegyzetek

Paulik Antal: - Az adventi időszak a lelassulásról, a megnyugvásról, Jézus Krisztus születésének várásáról, az ünnepi előkészületekről kellene, hogy szóljon. Az adventi hetekben egy kicsit meg kellene állnunk, visszatekinteni, hogy idei terveinkből mit nem végeztünk el, mire nem volt időnk, mi az, amit mégis meg tudnánk még tenni azért, hogy elégedetten búcsúztathassuk az évet. Mindez így lenne a Covid-19-mentes időkben. Az idei évet azonban félve, bizonytalanul terveztük, mert nem tudhattuk, hogy mikor és mennyi ideig tehetjük azt, amit akartunk, amit kellene, és mikor jönnek új egészségvédelmi intézkedések, mikor zárják be intézményeinket, esetlegesen munkahelyeinket, meddig találkozhatunk, meddig látogathatunk rendezvényeket, programokat, meddig látogathatjuk rokonainkat, barátainkat. Tehát mind személyesen, mind együtt épp most igyekszünk behozni mindazt, amit lehet, szervezünk találkozókat, különféle programokat, és hisszük, hogy ezek terveinknek megfelelően valósulnak meg.

A parlament továbbra is változatlan tempóban dolgozik. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága, illetve az általunk megbízott bizottsági tag aktívan bekapcsolódott „A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről“, valamint az „Egyes kultúrával kapcsolatos törvények módosításáról“ szóló törvények módosításának általános vitájába. Ezekről a törvényekről bizottságunk is tárgyalt és a javaslatok megvitatását követően meghatároztuk, hogy bizottságunk képviselője milyen állásfoglalást képviseljen felszólalásában.

A 2012-es kormányrendelet alapján az ENSZ Nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozata elfogadásának napján, december 18-án emlékezünk meg a Nemzetiségek Napjáról. Ez az ünnep fokozatosan általánosan ismert lett és ebből az alkalomból rendezik meg a Nemzetiségek Napját települési, megyei és országos szinten. A programok szintén Advent idején valósulnak meg, vagyis pont ezekben a hetekben és ezek keretében adják át az adott település vagy megye „Nemzetiségért“ díjait is. Ilyen programon idén először Tótkomlóson vettem részt, ahol a helyi szlovák önkormányzat az evangélikus lelkésznek, Szpisák Attilának és az Alföldi Szlovákok Családfakutató Egyesületének adta eme kitüntetését. Ezúton gratulálok, egyrészt magához a tevékenységhez, amellyel ezt a kitüntetést kiérdemelték, másrészt magához a kitüntetéshez.

Ezekben a hetekben változatos a programom, hiszen a már említett tótkomlósi Nemzetiségek Napján kívül részt vettem az acsai községi és szlovák önkormányzat közös nyílt ülésén és tájékoztattam a jelenlévőket a jövő év fő feladatairól, illetve beszéltem a jövő évi parlamenti választásokról és a népszámlálásról is. Hasonló előadással kerestem fel a Pest megyei szlovák önkormányzat és a Komárom-Esztergom megyei szlovák önkormányzat ülését is. A tagokon kívül mindkét ülésen részt vettek a két megye szlovákok által lakott településeinek képviselői, ahogyan a helyi szlovák önkormányzatok tagjai is. A Pest megyei találkozóról többet hivatalos internetes oldalamon: paulikantal.hu tudhatnak meg többet.

Amikor a magyarországi szlovákok parlamenti szószólói funkciójába léptem, elhatároztam, hogy az összes szlovákok lakta települést és az ott működő szlovák önkormányzatot felkeresem. Sajnos, a pandémia miatt ezt az elhatározásomat nem tudtam teljesíteni, de továbbra is igyekszem felkeresni főleg azokat a közösségeket, amelyekhez ebben a ciklusban még nem jutottam el. Így látogattam meg egyrészt a XX. kerületi - Pesterzsébet - szlovák önkormányzatának adventi programját, illetve az Országos Szlovák Önkormányzat elnök asszonyával együtt Kisnána községet, ahova eddig - mint kiderült - az elnök asszony sem jutott el. Mindkét találkozó nagyon tartalmas és kellemes volt. Számos új ötlettel, élménnyel és információval gazdagodtam a meglátogatott szlovák önkormányzatok munkájával kapcsolatban.

Anton Paulik

Vissza