Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

Zápisky o sčítaní obyvateľov a o programoch posledných dvoch týždňov

2021.09.20.

Zápisky o sčítaní obyvateľov a o programoch posledných dvoch týždňov

Parlament ešte začiatkom septembra nezasadá, zato za posledné dva týždne sa natoľko nahromadili programy, že o nich by som nepísal dlhšie, veď o viacerých už informovali Ľudové noviny, alebo boli zdieľané na sociálnej sieti. Ani vymenovať ich nie je jednoduché, no tu spomeniem len tie dôležitejšie.

V Budapešti sa konal 52. Medzinárodný eucharistický kongres, aj za účasti pápeža Františka. V rámci kongresu sa konala slovenská svätá omša pre našich katolíckych veriacich z okolia Budapešti. Okrem slovenskej omše mnohí z nich sa zúčastnili aj na iných programoch Kongresu.

Ďalej

Zápisky o návšteve u Slovákov žijúcich v Srbsku

2021.09.06.

Zápisky o návšteve u Slovákov žijúcich v Srbsku

Ako každý rok, aj teraz ku koncu posledného letného mesiaca sa nahromadili naše slovenské podujatia. Aj keď som si na posledné dva augustové týždne naplánoval dovolenku, nemohol som sa vyhnúť aspoň niektorým pozvaniam.

Takže som sa zúčastnil Dní mesta v Slovenskom Komlóši, ako aj slávnostného otvorenia školského roka za účasti škôl spravovaných slovenskými samosprávami v Alkári. Obe programy boli zorganizované na vysokej úrovni, a na oboch miestach sme mohli vidieť skvelý výkon vystupujúcich.

Ďalej

Zápisky o podujatiach minulých týždňov

2021.08.23.

Zápisky o podujatiach minulých týždňov

Vzhľadom na letné dovolenky by som mal v krátkosti zhrnúť udalosti posledných troch týždňov. Slovenské komunity ich využili na dobiehanie všetkého, čo za posledné mesiace odpadlo, takže podujatí bolo, a stále aj je hodne. Na každý víkendový deň pripadajú 3-4 pozvania, a preto – aj keď nerád – musím ich selektovať.

Ďalej

Myšlienky hovorcu o úspechov národnostnej oblasti

2021.08.09.

Myšlienky hovorcu o úspechov národnostnej oblasti

Nie je ľahké uprostred uhorkovej sezóny každý druhý týždeň napísať čosi nové, čosi zaujímavé pre čitateľov Ľudových novín. Je to ešte ťažšie, ak ani tie dva týždne nie sú mi dané, aby som pozbieral niekoľko podujatí, či udalostí, ktoré si zaslúžia pozornosť aj širšieho okruhu našej komunity. Práve teraz, v prípade týchto zápiskov som to precítil prvýkrát v tomto roku.

Ďalej