Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

Aktuálne zápisky

2021.12.13.

Aktuálne zápisky

Adventné obdobie by malo byť o spomalení, o stíšení sa, o očakávaní narodenia Krista, o príprave na vianočné sviatky. V adventných týždňoch by sme sa mali trochu zastaviť, pozrieť dozadu, čo zo svojich tohtoročných plánov sme nedotiahli, čo sme nestihli, čo by sme predsa mohli ešte spraviť, aby sme uzavreli práve odchádzajúci rok spokojní.

To všetko by platilo v časoch bez Covidu-19. Avšak tento rok sme plánovali bojazlivo, neisto, lebo sme nemohli vedieť, kedy a ako dlho môžeme robiť, čo by sme chceli, čo by sme mali a kedy zase prídu nové protipandemické opatrenia, kedy sa uzavrú naše inštitúcie, prípadne pracoviská, dokedy sa budeme môcť stretávať, navštevovať podujatia, programy či svojich príbuzných, priateľov. Takže osobne, ako aj kolektívne sa práve teraz snažíme dobehnúť, čo sa dá, organizujeme stretnutia, rôzne podujatia, a veríme, že sa uskutočnia podľa našich plánov.

Ďalej

Zápisky o sčítaní obyvateľov, o parlamentných voľbách a o podujatiach posledných dvoch týždňov

2021.11.29.

Zápisky o sčítaní obyvateľov, o parlamentných voľbách a o podujatiach posledných dvoch týždňov

Blíži sa koniec roka, a s nastávajúcim rokom 2022 sa blížia aj parlamentné voľby a sčítanie obyvateľstva. Myslím si, že prvé mesiace nového roka budú rušné, prevládať budú kampane politických strán, preto musíme našu komunitu pripraviť na úlohy, súvisiace so spomenutými výzvami ešte teraz, v týchto mesiacoch.

S predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sme sa dohodli, že na všetkých podujatiach, ktorých sa zúčastníme, spomenieme tieto dve úlohy. Chceme, aby si naši ľudia zapamätali, a ak bude už aktuálna aktívna účasť na prípravách volieb a sčítania, aby vedeli, čo treba robiť, ako sa zapojiť do oboch prípravných kampaní. Cieľom napokon je, aby ani počet slovenských voličov neklesol pod úroveň spred štyroch rokov, a aby aj sčítanie dopadlo priaznivo z pohľadu našej komunity.

Ďalej