Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

Zápisky o aktuálnych parlamentných úlohách a programoch

2021.11.15.

Zápisky o aktuálnych parlamentných úlohách a programoch

S blížiacim sa koncom roka sa hromadia podujatia a pravidelnezasadá národnostný výbor, ale schádza sa aj plenárne zasadnutie parlamentu. Z národnostného pohľadu sú v programe štyri dôležité návrhy zákonov, podrobná rozprava k zákonu o splnení rozpočtu za rok 2020, zákon o modifikácii niektorých verejnoprávnych úkonov, kde vlastne aj tentoraz ide predovšetkým o zjednodušenie niektorých právnych úkonov týkajúcich sa občanov.

Tretí návrh súvisí s predchádzajúcim, obsahuje zníženie administratívnej záťaže občanov pri niektorých právnych úkonoch a ten štvrtý má názov O úlohách súvisiacich so vstúpením do platnosti zákona o registri nehnuteľností a o modifikácii niektorých súvisiacich zákonov. Tento návrh okrem iného upravuje aj možnosť zakladať a spravovať ústredný archív národnostnými samosprávami, ktoré spravujú viac rozpočtových organizácií. Právo na zakladanie svojho archívu národnostnými samosprávami od roku 2011 obsahuje zákon o právach národností, avšak bližšie podmienky ich založenia a spravovania doteraz neboli vypracované. Takže je načase zaoberať sa aj touto otázkou.

Ďalej

Zápisky o zasadnutiach Kultúrneho výboru a Výboru národností v Maďarsku

2021.11.02.

Zápisky o zasadnutiach Kultúrneho výboru a Výboru národností v Maďarsku

Vo všeobecnej rozprave na plenárnom zasadaní parlamentu sme posledné dva týždne preberali zákon o splnení rozpočtu za rok 2020, stanovisko Výboru národností v Maďarsku prezentoval predseda výboru. Návrh zákona sme prerokovali na svojom zasadnutí 18. októbra. Náš výbor zasadal aj 26. októbra, v ten istý deň som sa zúčastnil zasadnutia Kultúrneho výboru parlamentu, ktorého som tiež členom.

Ďalej

Zápisky o aktuálnych konkurzoch, úlohách a programoch

2021.10.18.

Zápisky o aktuálnych konkurzoch, úlohách a programoch

V pracovnej náplni parlamentných poslancov, a paralelne aj národnostných hovorcov, sú aj výjazdy do terénu, čiže sú týždne, ktoré strávia vo svojich volebných obvodoch. A keďže volebným obvodom hovorcov je územie celého Maďarska, my za tieto dni, či týždne sa snažíme navštíviť čo najviac našich obcí, miestnych komunít.

Ako sa blíži termín budúcoročných volieb, stránky poslancov, ale aj niektorých kolegov na sociálnej sieti, odzrkadľujú zvýšenú aktivitu na vidieku, medzi občanmi – voličmi. Je to tak aj správne, veď pomaly treba zobúdzať ľudí, aby využili možnosť ovplyvniť dianie v politike našej krajiny, čiže pripraviť ich na účasť vo voľbách.

Ďalej

Zápisky o parlamentnej práci a o aktuálnych programoch

2021.10.05.

Zápisky o parlamentnej práci a o aktuálnych programoch

Po mesiacoch letných prázdnin parlament znova zasadá. Ako sa dalo očakávať, posledné mesiace pred budúcoročnými parlamentnými voľbami už aj v budove Národného zhromaždenia budú patriť predvolebnej kampani. Aj keď tieto voľby sa týkajú i nás, veď v nich už po tretíkrát môžeme hlasovať aj na slovenskú národnostnú listinu, sa do týchto debát nezapájame.

Aj teraz sledujeme národnostné záujmy pri hodnotení predložených návrhov zákonov a diskusiách o nich. V prvé dni jesenného zasadnutia sme sa zapojili do diskusie o návrhu s tajomným názvom „Niektoré zákony verejnoprávneho charakteru”. Nás tento návrh zaujíma preto, lebo ním má byť modifikovaný aj zákon o voľbe starostov a poslancov miestnych samospráv, ktorý sa priamo týka aj volieb poslancov národnostných samospráv, ako aj vykonávania práv predsedov národnostných samospráv v období pandémie. A práve preto musíme ostro sledovať všetky podobné zmeny. V tomto prípade sme upozornili na niektoré nezrovnalosti pri činnosti predsedov národnostných samospráv počas práve predĺženého obdobia stavu nebezpečenstva. Poslanci na návrh vlády jeho trvanie posunuli až do 31. decembra tohto roku.

Ďalej