Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Správy

Talléros Együttes

2023.12.05.

Spolu s našimi rumunskými priateľmi sme oslávili mnohofarebnosť hudobnej kultúry Békešskej župy na vystúpení ľudovej kapely Telléros. Verím, že všetci účastníci sa cítili dobre na programe.

Anton Paulik

2023.10.18.