Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Informačný materiál k tohtoročným národnostným voľbám na základe prednášky predsedu Národnej volebnej kancelárie, Dr. Attilu Nagya.

2024.03.07.

Informačný materiál k tohtoročným národnostným voľbám na základe prednášky predsedu Národnej volebnej kancelárie, Dr. Attilu Nagya.

Informačný materiál k tohtoročným národnostným voľbám na základe prednášky predsedu Národnej volebnej kancelárie, Dr. Attilu Nagya.

Spiatočný