Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Hírek

Bejelentkezés

2020.09.15.

A nyár végi programokról szóló írás

2020.08.18.

A nyár végi programokról szóló írás

A nyári szünidő még mindig tart a parlamentben, de az ellenzéki pártok képviselőinek kezdeményezésére az Országgyűlés elnöke, Kövér László rendkívüli plenáris ülésre hívta össze a képviselőket. A kezdeményezők indítványa szerint e előre nem tervezett ülés napirendjén az Európai Unió tagállamai miniszterelnöki találkozója eredményeinek megvitatása kellene, hogy szerepeljen, egyrészt a tagállamok világjárvány utáni gazdasági élete felélénkítésének témájában, másrészt az Unió következő hét évre tervezett költségvetésére vonatkozóan. Mivel azonban a kormánypártok képviselői nem vettek részt az ülésen, a jelenlévőknek még arra sem volt lehetőségük, hogy elfogadják az ülés napirendjét.

Az idő múlásával és az új koronavírus elleni védőintézkedések enyhülésével közösségünk éledezik. Ezt elsősorban abból érzékelem, hogy telefonon és e-mailben is érdeklődnek, mikor lesz újra fogadóórám Békéscsabán vagy Budapesten. Bár egyszer már bejelentettem, hogy júliusban lesz, de a szlovákiai választások, illetve az újonnan megválasztott állami tisztségviselők látogatása keresztezte a terveimet, és a fogadóórákat vissza kellett mondanom. Most már viszont kötelező érvénnyel jelzem, ha az Országos Szlovák Önkormányzat megnyitja az épületét, Budapesten KaranV01és Békéscsabán is meg kel tartanom szeptembertől a fogadóóráimat.

Tovább

Trianon hatása a magyarországi szlovákokra

2020.08.07.

1920.

június 4-én Párizsban a Grand Trianon palotában aláírták a Magyarország és az első világháború győztes hatalmai közötti békeszerződést. Azóta száz év telt el. Mivel ez egy kerek évforduló, úgy gondolom, hogy mi, magyarországi szlovákok sem tehetünk úgy, mintha ez a szerződés ránk ne lett volna hatással. Annyiban határozta meg közösségünk további fejlődését, amennyiben egész Magyarország, az egész magyar társadalom és benne a "csonka" állam kisebbségi közösségei további fejlődésének alapjait meghatározta.
A békeszerződés aláírásával új időszámítás kezdődött Magyarországon. És nemcsak Magyarországon, de AZ ún. utódállamokban is, ahol a nemzetiségek, legalábbis az a rész, amely a Kárpát-medence volt egyeduralkodójának peremvidékén élt, az újonnan létrehozott szerződés szellemében elkezdhették vagy folytathatták saját országuk, saját államuk építését Közép-Európában.

Tovább

Igor Matovič szlovák és Orbán Viktor magyar kormányfő budapesti találkozójáról

2020.07.03.

 Orbán és Matovič egyetértett abban, hogy egy hullámhosszon vannak, egy irányba tartanak. A szlovák önkormányzatok tulajdonába kerülnek az általuk fenntartott iskolák épületei, erősítette meg Paulik Antal, a magyarországi szlovákok nemzetiségi szószólója.
Néhány nappal ezelőtt személyesen vett részt Igor Matovič szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozóján Budapesten.
Hogyan zajlott le ez a megbeszélés a magyar kormány részéről?
Megerősíthetem, hogy nagyon kellemes hangulatban zajlott le a találkozó. Még nem éltem át ilyen jó hangulatú, barátságos megbeszélést. Mindkét kormányfőnek hasonló a gondolkodásmódja. Az ügyeket intellektuálisan közelítik meg, a közelmúlt eseményeiről tárgyilagosan beszéltek. Nagyon meglepett, hogy viszonylag sok szó esett a nemzetiségekről, mindkét oldalon. Természetesen én, mint Magyarországon élő szlovák ezt értékeltem. Részletekbe menően beszélgettek a gazdasági kérdésekről is. Nyilvánvaló, hogy mindkét kormány gazdasági érdekei hasonlóak. Látható volt az is, hogy mindkét vezető nagy hangsúlyt fektet a Visegrádi négyek együttműködésére.
Június elején emlékeztünk meg a Trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról. Gondolja, hogy a két kormányfő megközelítésének köszönhetően megtalálhatjuk a közös hangot ebben az ellentmondásos kérdésben?
Úgy gondolom, hogy igen. Mindketten azon az állásponton vannak, hogy a múlt az elmúlt. Fel kell állítanunk egy közös jövőképet és ennek érdekében kell együtt dolgoznunk. Ezt mindkét oldal többször kihangsúlyozta. Mindemellett érdekes tény, hogy Trianonról nem Orbán Viktor kezdett el beszélni. Ezt a témát Igor Matovič hozta fel. Elbüszkélkedett azzal, hogy 100 magyar személyiséget hívott meg egy, a Pozsonyi Várban rendezett fogadásra.
Hogyan reagált erre Orbán?
A magyar kormányfő megemlítette, hogy Budapesten az összes ilyen jellegű eseményt figyelemmel követték, és az említett gesztust pozitív lépésként értékelte. Egyébként ez a Magyarországi szlovák közösségekben is nagyon jó visszhangot váltott ki. Matovič felidézte azt a beszédet is, amelyet Trianon 100. évfordulója alkalmából Orbán Viktor mondott Sátoraljaújhelyen. Ezzel kapcsolatosan Matovič kifejezte meggyőződését, miszerint, noha soha nem tekintünk egyformán Trianonra, azt kell keresnünk, ami a jövőben össze tud minket kötni.
Nemrégiben az országaink egyéb témákat is szétválasztottak, mint a kettős állampolgárság, az útlevelek elvétele vagy a Pilisszentkereszti Szlovák Ház. Lassan javul a kölcsönös kapcsolat, éreznek javulást a magyarországi szlovákok?
Úgy érzem, amióta a Szlovákia és Magyarország közötti problémák nem jelennek meg olyan gyakran a nyomtatott sajtóban illetve más médiában, azóta a mi honfitársaink Magyarországon lényegesen gyakrabban beszélnek arról, hogy ők szlovákok. Sokkal nyitottabban állnak a szlovák kulturális értékekhez. Egyúttal sokkal többször utaznak a két ország között. Ez persze csak egyik oldala a dolgoknak. A másik oldal, amelyet mindig, minden eseményen hangsúlyoznak a magyar kormány képviselői is, az az, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek támogatása az utóbbi 6-7 évben megnégyszereződött. Ez tény, amit mi is megérzünk. A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy a saját tevékenységünkre négyszer annyi pénzünk van, mint néhány évvel ezelőtt. Ezen felül önállóan működtetünk néhány iskolát is.
Pontosan mennyit is?
Ami a pontos számot illeti, csupán hét ilyen iskola van, tehát nem olyan sok. Azonban a lényeg nem ez. Ezek az iskolák állami tulajdonban lévő épületekben működnek. Nos, mi szlovákok megkapjuk ezen épületek tulajdonjogát. A magyar állam a szlovák lényegében a nemzetiségi önkormányzatoknak ajándékozza ezeket. Ezek a lépések és gesztusok, amelyekre mi, Magyarországon élő nemzetiségek különösen is figyelünk. Mert bármi történjen, mi mindig kisebbségben vagyunk. Ma pont ilyen lépésekre és gesztusokra van szükségünk, amelyek megerősítenek bennünket abban, hogy pozitívan értékeljük mindazt, ami Magyarországon történik. Ezek a megbeszélések valóban építő jellegűek voltak. Végül a miniszterelnökök arra a következtetésre jutottak, hogy lénygében már nincs is miről tárgyaljanak. Az egyes problémákra akkor kell majd közös megoldást találni, amikor ezek felmerülnek.
Mi a szlovák kormány segítő szándékát a kormányprogramból megismertük. Éppen ebben vettük észre azt a fontos mondatot, miszerint a kormány megemeli a hátrokon kívül élő honfitársaink támogatását. Olyan szintre kívánja emelni ezt a támogatást, amilyen a Szlovákiában élő nemzetiségeknek jut. Felfigyeltünk erre az ígéretre és meg is jegyeztük. Érdeklődéssel vártuk, hogy mit mond nekünk a kormányfő, akinek módunk nyílt egy kisszámú delegációval személyesen is bemutatkozni. Vannak kezdeményezéseink, amelyeket jelentős mértéken támogathat ő is, ha lesz rá lehetősége. A találkozás során az volt a benyomásom, hogy pozitívan közelít hozzánk. Hasonló érzéseink voltak Orbán Viktornál is, aki azzal kezdte, hogy felidézte, hogy az utóbbi időben mi mindent értek el a szlovákok Magyarországon. Tehát mindenesetre ez tényleg egy jó és ígéretes kezdet a két ország minden polgára számára. Bízzunk benne, hogy ez a továbbiakban is így fog folytatódni.

Forrás: oslovma.hu