Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Hírek

Bejelentkezés

2020.09.15.

A nyár végi programokról szóló írás

2020.08.18.

A nyár végi programokról szóló írás

A nyári szünidő még mindig tart a parlamentben, de az ellenzéki pártok képviselőinek kezdeményezésére az Országgyűlés elnöke, Kövér László rendkívüli plenáris ülésre hívta össze a képviselőket. A kezdeményezők indítványa szerint e előre nem tervezett ülés napirendjén az Európai Unió tagállamai miniszterelnöki találkozója eredményeinek megvitatása kellene, hogy szerepeljen, egyrészt a tagállamok világjárvány utáni gazdasági élete felélénkítésének témájában, másrészt az Unió következő hét évre tervezett költségvetésére vonatkozóan. Mivel azonban a kormánypártok képviselői nem vettek részt az ülésen, a jelenlévőknek még arra sem volt lehetőségük, hogy elfogadják az ülés napirendjét.

Az idő múlásával és az új koronavírus elleni védőintézkedések enyhülésével közösségünk éledezik. Ezt elsősorban abból érzékelem, hogy telefonon és e-mailben is érdeklődnek, mikor lesz újra fogadóórám Békéscsabán vagy Budapesten. Bár egyszer már bejelentettem, hogy júliusban lesz, de a szlovákiai választások, illetve az újonnan megválasztott állami tisztségviselők látogatása keresztezte a terveimet, és a fogadóórákat vissza kellett mondanom. Most már viszont kötelező érvénnyel jelzem, ha az Országos Szlovák Önkormányzat megnyitja az épületét, Budapesten KaranV01és Békéscsabán is meg kel tartanom szeptembertől a fogadóóráimat.

Tovább

Trianon hatása a magyarországi szlovákokra

2020.08.07.

1920.

június 4-én Párizsban a Grand Trianon palotában aláírták a Magyarország és az első világháború győztes hatalmai közötti békeszerződést. Azóta száz év telt el. Mivel ez egy kerek évforduló, úgy gondolom, hogy mi, magyarországi szlovákok sem tehetünk úgy, mintha ez a szerződés ránk ne lett volna hatással. Annyiban határozta meg közösségünk további fejlődését, amennyiben egész Magyarország, az egész magyar társadalom és benne a "csonka" állam kisebbségi közösségei további fejlődésének alapjait meghatározta.
A békeszerződés aláírásával új időszámítás kezdődött Magyarországon. És nemcsak Magyarországon, de AZ ún. utódállamokban is, ahol a nemzetiségek, legalábbis az a rész, amely a Kárpát-medence volt egyeduralkodójának peremvidékén élt, az újonnan létrehozott szerződés szellemében elkezdhették vagy folytathatták saját országuk, saját államuk építését Közép-Európában.

Tovább