Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Lászik Mihály ezüst emlékérmet kapott a magyarországi szlovákság életében kifejtett több éves elhivatott tevékenységéért, melyhez gratulált a szószóló is.

2020.09.17.

 

 

Vissza