Paulik Antal
parlamenti szlovák nemzetiségi szószóló

Jegyzetek az aktuális parlamenti feladatokról és programokról.

2021.11.15.

Jegyzetek az aktuális parlamenti feladatokról és programokról.

Paulik Antal: - Az év végéhez közeledve gyűlnek az események. Rendszeresen ülésezik a nemzetiségi bizottság, valamint a parlament plenáris ülése is. Nemzetiségi szempontból négy fontos törvényjavaslat szerepel a napirenden. A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló vita, az egyes közjogi törvények módosításáról szóló törvény részletes vitája, ahol tulajdonképpen ez alkalommal is elsősorban néhány, az állampolgárokat érintő jogi művelet egyszerűsítéséről van szó. A harmadik javaslat összefügg ez előbbivel és szintén az állampolgárok adminisztratív terhelésének csökkentését tartalmazza egyes jogi műveletek esetében, illetve a negyedik, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos feladatokról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról nevet viseli. Ez a javaslat többek között szabályozza a több költségvetési szervezetet irányító nemzetiségi önkormányzatok számára egy központi archívum létrehozásának és működtetésének a lehetőségét. A nemzetiségi önkormányzatok levéltár létesítési jogát 2011 óta tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló törvény, bár az eddigiekben alapításuk és igazgatásuk részletesebb feltételei még nem lettek kidolgozva. Tehát ideje foglalkozni ezzel a kérdéssel.

A Nemzetiségek Bizottsága Oktatási, kulturális és egyházi albizottsága ülésén a nemzetiségi önkormányzatok által igazgatott iskolák aktuális kérdéseit vitatta meg. Az ilyen intézmények nagy része kap ugyanis ún. kiegészítő támogatást a működéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az érintett önkormányzat közti köznevelési szerződés alapján. Ezek a szerződések december végével lejárnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak nincs információjuk arról, hogy a jövő évtől milyen összeggel számolhatnak, ami jelentősen korlátozza a tervezés lehetőségét a folyamatban lévő iskolaév második felére. A minisztérium képviselőjétől megtudtuk, hogy ezen iskolák támogatásainak az ő javaslatuk alapján nőniük kellene, ahogy azt is, hogy az új szerződés aláírására valamikor a jövő év februárjában kell számítani. Hogy az önkormányzatok addig az átmeneti időszakban miből finanszírozzák iskoláikat, azt nem tudtuk meg.

Az utolsó októberi hétvége napjain - ahogy valószínűleg a szlovákok, de hazánk állampolgárai nagy többsége is - meglátogattam a temetőket, amelyekben az én és a feleségem családtagjai nyugszanak. E látogatások során találkoztam jegyzeteim egyik figyelmes és rendszeres olvasójával. Lehet, hogy a pandémia miatt is, ritkán van lehetőségem beszélgetni a Ľudové noviny olvasóival, ezért nincs olyan érzésem, hogy a kéthetes időszakokról szóló írásaimnak mindig meglenne a létjogosultságuk. Éppen ezért rendkívül jóleső volt ez a találkozás Tótkomlóson.
November első hetében a Miniszterelnökség nemzetközi konferenciát szervezett a nemzeti kisebbségek támogatása témájára. A konferencián, a nemzetközi szervezetek képviselőin kívül részt vettek a környező országokban élő honfitársak támogatásáért felelős képviselők, köztük a Külföldön Élő Szlovákok Hivatala elnöke, Milan Ján Pilip is. Mivel mi, magyarországi szlovákok éppen az újkori történelem eddigi legnagyobb támogatását kapjuk mind itthonról, mind Szlovákiából, jó volt híreket hallani erről a támogatásról. A kerekasztal beszélgetésen a közösségünk nevében az Országos Szlovák Önkormányzat elnök asszonyának, Hollerné Racskó Erzsébetnek volt lehetősége nyilatkozni ebben a kérdésben.

Ezen felül, a Kisebbségi kérdésekért felelős Szlovák-Magyar Vegyes Bizottság következő ülése előkészületei jegyében összeült e bizottság magyar tagozata. A Bizottság 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy figyelemmel kísérje a szlovák nemzetiség helyzetének fejlődését Magyarországon és a magyar nemzetiségét Szlovákiában. Évente kellene üléseznie, a világjárvány miatt azonban már több éve nem találkoztunk kollégáinkkal a szlovák oldalról, ezért bízom benne, hogy az éves találkozó még az év vége előtt létrejön. A bizottság a két ország kormányai felé intézett ajánlásai alapján az utóbbi időszakban sok minden történt. Tehát lesz miről tájékoztatni szlovákiai partnereinket.

Anton Paulik

Vissza